Document

advertisement
Miljökartläggning
Verksamhet: Fjällängen bmss
Miljökartläggningen är gjord år: 2014
Uppdaterad 2015
Verksamhetens miljöpåverkan:
Aktiviteter som påverkar Förbrukningstal
miljön
Avfall
Rangordning
(1 är mest betydande,
därefter 2, osv.)
1
Livsmedelsinköp
2
Livsmedelssvinn
Väldigt lite svinn
3
Användning av
engångsmaterial
Handskar/påsar
3
Elanvändning
3
Värmeanvändning
3
Vattenanvändning
3
Inköp övrigt
3
läkemedel
3
Pappersförbrukning
Flik 6
2013-01-15
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards