Document

advertisement
Miljökartläggning
Verksamhet: Fjällängen bmss
Miljökartläggningen är gjord år: 2014
Uppdaterad 2015
Verksamhetens miljöpåverkan:
Aktiviteter som påverkar Förbrukningstal
miljön
Avfall
Rangordning
(1 är mest betydande,
därefter 2, osv.)
1
Livsmedelsinköp
2
Livsmedelssvinn
Väldigt lite svinn
3
Användning av
engångsmaterial
Handskar/påsar
3
Elanvändning
3
Värmeanvändning
3
Vattenanvändning
3
Inköp övrigt
3
läkemedel
3
Pappersförbrukning
Flik 6
2013-01-15
Download