Miljökartläggning VÅN 1 Hundraårsgatan 34_2014

Miljökartläggning
Verksamhet:
Hundraårsgatan 34, vån 1
Miljökartläggningen är gjord år:
2015
Uppdatering
Verksamhetens miljöpåverkan:
Aktiviteter som påverkar Förbrukningstal
miljön
Inköp Handlar kravmärkt
och ekologiskt.
Livsmedel som mjölk,
frukt, kaffe, kött och fisk.
Rangordning
(1 är mest betydande,
därefter 2, osv.)
2
Avfall
Källsorterar wellpapp, plast, 3
glas, metall,
pappersförpackningar m.m.
Tjänsteresor
Promenad istället för bilresa 5
till de boendes Daglig
Verksamhet
Elförbrukning
Släcker lampor och har
rörelsesensorer i vissa rum.
6
Resurshushållning
Överkonsumerar ej
7
Vattenförbrukning
-
8
Livsmedel (inköp,
tillagning, avfall)
Inköp från mat affär till
brukare, tillagning av mat
på vån, sortering av avfall
4
Kemikalieanvändning
Vi försöker köpa och
använda så lite kemikalier
som möjligt.
1
Rengöringsprodukter osv.
Flik 6
2013-01-15