Alternativa energibärare – etanol, biogas och vätgas Problem

advertisement
Alternativa energibärare –
etanol, biogas och vätgas
Etanol – Bärbel Hahn Hägerdal, Teknisk mikrobiologi
Biogas – Bo Mattiasson, Bioteknik
Vätgas – Guido Zacchi, Kemiteknik
Problem - Växthuseffekt
Ger klimatförändringar!
Problem
Det kommer att bli brist på olja !
47.3 TWh
83 TWh
Energianvändningen i transportsektorn
Sverige 1970 - 2004
Årtal
Källa: Energiläget 2005, EM
The Economist,
1996....
......10 år senare
> $ 65/barrel
500 miljoner bilar idag förbrukar
780 000 000 000 liter bensin / år
1000 miljoner bilar 2015 förbrukar
??????????? liter bensin / år
En av de största
forskningsutmaningarna
för 2000-talet....
minska
....
den globala
uppvärmningen!
....
förse energi för
transporter
uppvärmning
elektricitet
27th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals 2005
FFV- och Bi-fuelbilar i Sverige
FFV-bilar E85
eller bensin
Saab
Volvo
Ford
Bi-Fuel Gas
eller bensin
Volvo
Opel
Volkswagen
Mercedes
Fiat
”You can not solve the problem
with the same kind of thinking that
has created the problem”
Albert Einstein
LTH bidrar med forskning
på alternativa energibärare
Etanol
Biogas
Vätgas
Download