Det allmänna ekonomiska läget
2014
Varialbel
(förändring i)
-0,7
Produktion (volym)
0,3
Lönesumma
1,4
Förtjänstnivå
Sysselsättning (volym) -0,4
Inflation
1,0
(%-enheter)
8,7
Arbetslöshetsgrad
43,9
Skattegrad/BNP
Offentliga utgifter/BNP 58,1
Finansiellt översk./BNP -3,2
Offentlig skuld/BNP
60,2
Bytesbalans/BNP
-1,3
Euribor 3 mån, %
0,2
10 års ränta, %
1,3
2.5.2017/MP
2015
2016*
0,3
1,0
1,4
-0,4
-0,2
1,4
1,6
1,2
0,5
0,4
1,2
0,9
0,5
0,4
1,2
1,0
1,7
1,2
0,5
1,3
9,4
44,0
57,0
-2,7
63,7
-0,6
0,0
0,7
8,8
44,4
56,1
-1,9
63,6
-1,1
-0,3
0,4
8,5
43,1
55,2
-2,3
64,7
-1,1
-0,3
0,6
8,1
42,8
54,7
-2,0
65,4
-1,1
-0,2
1,0
2017** 2018**
Källa: Statistikcentralen, FM Ekonomisk översikt, våren 2017
Prognossiffror för samhällsekonomin 2017
Publicerings-
Inrättning
tidpunkt
2017
BNP,
ändring
%
Arbetslöshetsgrad, %
Förtjänst- Inflation,
nivåindex
%
ändring, %
Danske Bank
juni
2,8
8,4
0,4
0,9
ETLA
mars
1,7
8,4
0,7
0,8
PTT
mars
1,7
8,4
0,8
1,2
Nordea
juni
3,0
8,6
0,5
1,0
Finlands Bank
mars
1,6
8,6
0,4
0,9
PT
april
1,9
8,4
1,0
1,3
Handelsbanken
april
1,8
8,3
0,7
0,9
FM
april
1,2
8,5
Europeiska komm. maj
1,3
8,6
0,5
..
1,2
..
OP-Pohjola
maj
2,3
8,2
0,8
1,2
Aktia
maj
1,9
8,5
0,9
1,0
12.6.2017/MPunakallio
Prognossiffror för samhällsekonomin 2018
Publicerings-
Inrättning
tidpunkt
2017
BNP,
ändring
%
Arbetslöshetsgrad, %
Förtjänst- Inflation,
nivåindex
%
ändring, %
Danske Bank
juni
1,5
7,9
1,1
1,0
ETLA
mars
1,5
8,1
1,4
1,4
PTT
mars
2,0
7,9
1,4
1,3
Nordea
Juni
2,0
8,3
1,5
1,2
Finlands Bank
mars
1,5
8,3
1,0
1,0
PT
april
1,7
8,2
2,2
1,4
Handelsbanken
april
1,3
8,0
1,2
1,2
FM
april
1,0
8,1
Europeiska komm. maj
1,7
8,2
1,2
..
1,3
..
OP-Pohjola
maj
2,0
7,7
1,5
1,5
Aktia
maj
1,5
8,2
1,4
1,3
12.6.2017/MPunakallio