Det allmänna ekonomiska läget
Variabel
(förändring i %
Produktion (volym)
Lönesumma
Inkomstnivå
Sysselsatta (antal)
Inflation
(%-enheter)
Arbetslöshetsgrad
Skatter/BNP
Offentliga utgifter/BNP
Finans. underskott/BNP
Offentlig skuld/BNP
Bytesbalans/BNP
Euribor 3 mån., %
10 års ränta, %
20.3.2017/MP
2014
2015
2016*
-0,7
0,3
1,4
-0,4
1,0
0,3
1,0
1,3
-0,4
-0,2
1,4
1,6
1,2
0,4
0,4
0,9
0,8
0,8
0,3
1,1
1,1
1,7
1,2
0,5
1,3
8,7
43,9
9,4
44,1
57,7
-2,8
62,6
0,1
0,0
0,7
9,0
44,3
57,4
-2,4
64,3
0,3
-0,3
0,3
8,8
43,3
56,6
-2,6
65,8
0,3
-0,3
0,4
8,5
42,9
55,9
-2,0
66,4
0,3
-0,3
1,0
58,1
-3,2
59,3
-0,9
0,2
1,4
2017** 2018**
Källa: Statistikcentralen, FM Ekonomisk översikt, vintern 2016
Prognossiffror för samhällsekonomin 2017
Publicerings-
Institut
tidpunkt
2016/2017
BNT,
förändr.
%
Arbetslöshetsgrad, %
Förändr.
Inflation,
i förtjänst%
nivåindex, %
Finlands Bank
december
1,3
8,5
0,3
0,7
Finansministeriet
december
0,9
8,5
0,8
1,3
OP-Pohjola
januari
1,8
8,3
EU-kommissionen
februari
1,2
8,6
1,0
..
1,4
..
Aktia
mars
1,4
8,6
0,3
1,0
Danske Bank
mars
1,5
8,3
0,6
1,2
ETLA
mars
1,7
8,4
0,7
0,8
PTT
mars
1,7
8,4
0,8
1,2
Nordea
mars
1,3
8,5
0,8
1,1
PT
april
1,9
8,4
1,0
1,3
Handelsbanken
april
1,8
8,3
0,7
0,9
11.4.2017/MPunakallio
Prognossiffror för samhällsekonomin 2018
Publicerings-
Institut
tidpunkt
2016/2017
BNP,
förändr.
%
Arbetslöshetsgrad, %
Förändr.
Inflation,
i förtjänst%
nivåindex, %
Finlands Bank
december
1,2
8,3
0,8
0,8
Finansministeriet
december
1,0
8,1
1,2
1,3
OP-Pohjola
januari
2,0
7,8
1,6
EU-kommissionen
februari
1,5
8,3
1,5
..
Aktia
mars
1,4
8,2
0,3
1,0
Danske Bank
mars
1,5
8,0
1,0
1,4
ETLA
mars
1,5
8,1
1,4
1,4
PTT
mars
2,0
7,9
1,4
1,3
Nordea
mars
1,5
8,3
1,0
1,2
PT
april
1,7
8,2
2,2
1,4
Handelsbanken
april
1,3
8,0
1,2
1,2
10.4.2017/MPunakallio
..