Bra att plugga på inför provet om första världskriget

advertisement
Bra att plugga på inför provet om första världskriget
Använd dig av materialet som finns på Learnify, samt gamla kunskaper som du lärt dig
när vi läste om industrialiseringen.
BEGREPP
Personer
Världskrig
Maktbalans
Revolution
Stormakt
Västfronten
Östfronten
U-båtskrig
Skyttegravar
Ententen
Centralmakterna
Svarta handen
Svarta veckan
Schlieffenplanen
Kolonialism
Imperialism
Nationalism
Allianser
Versaillesfreden
Nationernas förbund
Fredsrörelser
Woodrow Wilson
Gavrilo Princip
Frans Ferdinand
Otto von Bismarck
Nikolaj II
Lenin
Alfred Nobel
Willem II
 Bakgrund och orsaker:
Vad var det som startade kriget och till vilket syfte? Hur såg det ut I Europa åren
innan 1914. Använd dina kunskaper om 1800-talet.
 Under kriget:
Vad hände? Hur krigade man? Vilken teknik och utrustning användes? Vilka krigade
mot vilka? Hur såg det ut för civilbefolkningen? Vad hände i Ryssland?

Konsekvenser:
Vad hände efter kriget? För- och nackdelar?

Reflektion
Skulle detta kunna hända idag? Hur ser det ut i Europa idag?
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards