Första Världskriget

advertisement
Första Världskriget
1. Under vilka år pågick kriget.?
2. Vad sågs som den utlösande faktorn.?
3. Vilka länder ingick i ententen (allians).?
4. På den andra sidan fanns centralmakten. Vilka länder ingick i den.?
5. Varför dog det så många soldater under kriget
6, Det var mycket nya vapen som användes. Nämn minst tre,?
7. Varför drogs sig Ryssland ur kriget. ?
8. 1917 gick ett land med som gjorde att ententen fick övertag, vilket.?
9. Efter kriget bildades det en internationell organisation , för att
förhindra nya krig. Vad heter den.?
Download