Det nya seklet - lnkmats

advertisement
Det nya seklet
första världskriget 1914-1918
Carl Emanuelsson, Saltsjöbadens samskola, Saltsjöbaden – www.lektion.se
Teknikens under
Under hela 1800-talet hade Europa förändrats från ett
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.
Befolkningen hade ökat lavinartat precis som
rikedomen.
Massproduktionen gör sitt intåg på alla marknader
och bidrar till en militär upprustning.
Nya uppfinningar som flygplan, bilar, vattentoalett,
telegrafen, filmen och kameran ökar standard och
tekniskt kunnande i den industrialiserade världen.
Teknikens under
Tysklands enorma tillgångar till stenkol och stål bidrar
till att landet blir en av världens rikaste och
mäktigaste industrinationer.
Koloniernas naturresurser av bl a gummi bidrar till
ökad industriproduktion i de rika länderna. Det skapar
även nya produkter som däck, gummikondomer och
plastprodukter.
Ett folk...
Nationalismen är mycket i fokus under denna
tidsperiod.
De Europeiska ländernas koloniala erövringar och
industriella maktposition gör att de utmanar
Storbritanniens roll som världens mäktigaste nation.
Fosterlandets historia, konst och betydelse förstoras
upp och förskönas.
Ländernas ökade befolkning kräver av politikerna att
också öka landets areal, ökad expansion.
Imperier och kejsare
De stora länderna i Europa styrdes av kungar,
tsarer och kejsare. Demokrati var något som
var väldigt sällsynt.
De flesta kungahusen i Europa var släkt med
varandra. Mellan 1872 och 1887 fanns en släkt
allians mellan Kejsar Wilhelm, Franz Joseph
och Tsar Alexander.
De blev dock ovänner eftersom de tävlade om
kontrollen av Balkan.
Imperier och kejsare
1870-års krig mellan Tyskland och Frankrike
skapar en osämja i Europa som förstärks med
Trekejsarförbundet.
Länderna försöker nu hitta allianser och
kamrater att knyta till sig i händelse av krig.
Det kommer fram till 1914 vara olika
konstellationer av länder men två läger
utkristalliserar sig.
Trippelalliansen
Allianserna ska skydda länderna från att krig
ska bryta ut. De ska vara i avskräckande syfte.
”if you scratch my back i scratch yours”
Trippelalliansen aka Centralmakterna består
av:
Tyskland
Österike-Ungern
Italien
Ententen
Ententen aka Trippelententen består av:
Storbrittanien
Frankrike
Ryssland
(Från 1915 Italien)
”Anfall är bästa försvar”
Tyskland ville till varje pris undvika krig på två fronter.
Men så som Ententen såg ut var detta oundvikligt.
Genom att snabbt besegra Frankrike som man gjort i
1870-års krig skulle man sedan kunna vända arméerna
mot den stora jätten Ryssland.
Det enorma Ryssland skulle behöva månader för att
mobilisera sig mot Tyskland och på den tiden skulle
Frankrike lätt besegras ansåg man.
”Anfall är bästa försvar”
Schlieffenplanen utarbetades under början av 1900talet och bestod i att skicka tyska trupper över det
neutrala Belgien och omringa de franska styrkorna på
gränsen mot Tyskland.
Den fransk-tyska gränsen var oerhört starkt befäst
och en rak offensiv skulle garanterat leda till ett långt
krig på två fronter.
Den nya idén om allmän värnplikt gör att den tyska
armén har 13 miljoner soldater till sitt förfogande.
Spänningen ökar...
Länderna misstror varandra mer och mer...
Kapprustning och muskelspänningar sker på
haven så väl på land.
Generalerna längtar efter att få prova sina nya
leksaker och är övertygade om det egna
landets överlägsenhet.
Balkan - en krutdurk
Genom nationalismens genombrott har det tidigare så
mäktiga Osmanska riket krympt.
Nya länder som Grekland, Rumänien, Bulgarien och
Serbien har blivit självständiga.
Detta inspirerar andra folkgrupper på Balkan att bryta
sig fria från Österrike-Ungern som hade erövrat
Kroatien, Slovenien och Bosnien.
Småkrig förs mellan Kejsardömet och de balstiska
folkens motståndsgrupper.
En Princip...
Ryssland som också har intressen i området lovar att
stödja de slaviska folkens frihetskamp i utbyte mot
handel och fri rörlighet.
Den 28 juni 1914 åker Ö-Us Kronprins Frans Ferdinand
och hans fru Sophie till Bosniens huvudstad Sarajevo
på statsbesök.
Serbiska nationalister från den hemliga organisationen
Svarta Handen förbereder ett attentat.
En liten gnista...
Efter ett misslyckat bombattentat får den unga
studenten Gavrilo Princip syn på kronprinsparet och
avfyrar två dödande skott mot dem.
Paret avlider under dagen och det sörjande
kejsardömet vill ha hämnd...
Princip grips efter attentatet och Ö-U vill att deras egen
domstol och polis tar hand om fallet.
Serbien vägrar och menar att landets egna
rättsväsende ska ta hand om Princip och hans
medhjälpare.
... startar en Världsbrand
Österrike-Ungern förklarar krig mot det lilla Serbien
den 28 juli 1914.
Ryssland som stöder den Serbiska kampen för frihet
på Balkan mobiliserar då sin armé som stöd för
Serberna.
Ryssland har cirka 1,2 miljoner soldater vid
mobilisering och 12 miljoner i reserv. När ordern om
mobilisering väl ges kan den inte stoppas. Den ryska
armén bygger på ”allt eller inget”
Den svarta veckan
Den 29:e juli börjar Tyskland delmobilisera som stöd till ÖU. När nyheten om Rysslands mobilisering når
generalerna får de hela den tyska krigsmakten till full
mobilisering den 1:a augusti och förklarar Ryssland krig.
Den 3:e augusti förklarar Tyskland krig mot Frankrike helt i
fas med de tidigare bestämda krigsplanerna. Belgien
invaderas av tyskarna som har Paris som mål.
Den 4:e augusti förklarar Storbritannien krig mot Tyskland
för anfallet på Belgien och Frankrike.
Ö-U förklarar den 6:e augusti krig mot Ryssland.
Ett snabbt krig eller?
Alla länder var övertygade om att kriget skulle
vara över på några veckor. Detta berodde på:
Nationalismen
Massarmér
De moderna vapnen
Industrialiseringens effektiva infrastruktur
De nya vapnen men...
Kulsprutan
Gasen
Eldkastaren
Stridsvagnen
Ubåten
...den gamla taktiken
Fältartilleri och stöd av kavalleri i öppen
terräng...
Massangrepp med bajonetter snabbt och
bestämt kunde väl inte gå fel?
Kommunikation
På Västfronten intet nytt...
Kriget på västfronten blev inte så snabbt avklarat som
Tyskland trodde.
I september 1914 stoppar fransmännen och
engelsmännen den tyska offensiven vid Marne.
Slaget blir det viktigaste i hela kriget och början på
skyttegravs kriget är ett faktum.
Under de närmaste 4 åren kommer 13 miljoner unga
män att dödas eller skadas svårt i skyttegravarna.
Skyttegravs krig
Efter att Tysklands offensiv stoppats gräver sig båda
sidorna ner i skyttegravar.
Kriget i väster kommer handla om att rusa fram och
tillbaka mellan skyttegravarna. Ena sidan anfaller med
bajonetter. Den andra skjuter ner dem med kulsprutor
och artilleri.
Slaget vid Verdun går till historien som det värsta
under hela kriget där en halv miljon soldater dör på
slagfältet och ytterligare en halv skadas svårt.
I dag finns över 12 miljoner granater kvar i området.
Östfronten
Kriget i på östfronten blev relativt rörligt till
skillnad från kriget i väst.
Den ryska tsararmén bestod till mesta dels av
bönder och var ganska lätt att besegra för de
drillade tyskarna.
Ryssland förlorade nästan dubbelt så många
soldater som Centralmakterna.
Rysslands öde
Sedan revolterna 1905 hade Tsarens makt över folket
varit ifrågasatt.
Många bönder var fortfarande livegna och den ryska
adeln levde gott på de fattiga böndernas arbete.
Tsaren abdikerar i februari 1917 till förmån för en
folkstyrd församling med liberaler och socialister,
äntligen lite demokrati?
Den i exil levande kommunisten Lenin tar sig tillbaka
och lyckas i en revolution i november 1917 ta makten
från den nya demokratiska församlingen, duman.
Sovjetunionens födelse
Lenin lyckas med hjälp av sin Röda Armé besegra alla
motståndare.
Han inför kommunistisk diktatur och kollektiviserar allt
jordbruk.
Det bildas små sovjeter, dvs arbetarråd där de som
utför arbetet får vara med och styra.
Tyvärr släpper Lenin aldrig ifrån sig makten till folket
och efter sin död 1924 väntar ett värre öde för
Rysslands folk.....Stalin!
Sedan början av 1900-talet hade Tyskland försökt utmana
Storbritannien som hade världens största örlogsflotta.
Vid krigsutbrottet började de båda allianserna att försöka blockera
all handel för motståndaren.
Tyskland lyckas väl i att använda den nya uppfinningen ubåten.
De lyckades dock lite väl bra och den 7 maj sänks
passagerarfartyget Lusitania över 1000 personer dör.
Ett hundratal amerikaner omkommer också och USA lämnar in en
protest. Tyskland upphör med det oinskränkta ubåtskriget men
återupptar det 1917. Det blir för mycket för USA som förklarar krig
mot Tyskland den 6 april 1917.
Vadå världskrig?
Trots att det mesta av kriget utspelar sig i Europa får
det spridning och konsekvenser i resten av världen.
Alla krigsförande länder hade kolonier som också
angränsade till varandra och i de flesta världsdelar
pågick även ett kolonialkrig.
Miljontals soldater från Nordafrika, Indien, Australien
och Nya Zeeland slåss både på hemmaplan men
skeppas också till Europa för att möta helvetet i
skyttegravarna.
Kvinnorna då?
När männen kallades in till Europas arméer fyllde
kvinnorna deras plats i fabrikerna, i gruvorna, i
taxibilarna och på kontoren.
En del kvinnor deltog i kriget som sjuksköterskor och
veterinärer. Några få deltog även direkt i striderna
förklädda till män.
Efter kriget när männen kom tillbaka var det svårt för
kvinnorna att bara acceptera att sluta arbeta och bli
ekonomiskt beroende av mannen, kampen för lika
rösträtt hade börjat på allvar...
Krigsslutet
Den ryska revolutionen gör att Ryssland förhandlar fram fred
med Tyskland. Plötsligt har Tyskland en mängd nya arméer
att använda i väst.
Tyskarna möts och slås tillbaka då USA har skeppat 2
miljoner nya soldater till slagfälten i Frankrike och Belgien.
Folket i Tyskland har nu blivit så trött på kriget att en mindre
revolt sker på hemmaplan så att kejsaren tvingas abdikera.
Den 11 november 1918 blåses stillestånd i konflikten och
freden är äntligen här. Över 16 miljoner människor har fått
betala med sina liv...
Freden i Versailles
Freden sluts 1919 och alla sidor bjuds in till
förhandlingar utom Tyskland.
När förhandlingarna är klara efter sex månader tvingas
Tyskland skriva på avtalet.
En summa som i dagens penningvärde motsvarar 6000
miljarder svenska kronor är det skadestånd Tyskland
ska betala.
Tyskland ses som enda anledning till att kriget startar.
Österrike-Ungern tvingas av Ententen att upplösas i en
mängd olika små länder.
Nationernas förbund
USA president Wilson kommer till förhandlingarna
med en idé om att starta en internationell organisation
som ska jobba för fred.
Den nya organisationen heter Nationernas förbund,
NF och välkomnar alla utom Tyskland.
Organisationen bildas men när presidenten kommer
tillbaka till USA vägrar hans egna parlament att gå
med. USA blir då aldrig medlemmar.
Ett nytt Europa
En mängd nya länder bildas efter kriget som:
Finland, Estland
Ungern, Lettland
Polen, Litauen
Irland, Tjeckoslovakien
Island, Österrike
Jugoslavien
...men katastrofen är nära
Det fanns en liten man med mustasch som varit
soldater i Tyskland under kriget.
Han såg hur Tyskland förnedrades och åren efter
kriget ägnade han åt att vara bitter och bedriva politik
för att åter göra det tyska folket till Herre över andra
folk....hans namn?
Adolf Hitler
Download