Mind map, första världskrigets utbrott.indd

advertisement
Elsass – Lothringen
Tyskland – Frankrike
Kolonier
Flottrustning
Balkanhalvön
Tyskland – Storbritannien
Motsättningar mellan
stormakterna
Österrike – Ryssland
Allianserna
Trippelalliansen:
Tyskland, Österrike-Ungern,
Italien
Ententen:
Frankrike. Ryssland,
Storbritannien
Orsaker
“Svarta veckan” 28 juli – 4 aug
28 juli: Österrike förklarar krig
mot Serbien
30 juli: Ryssland genomför allmän
mobilisering
1 augusti: Tyskland mobiliserar,
förklarar krig mot Ryssland
Frankrike och Storbritannien mobiliserar
3 augusti: Tyskland förklarar krig
mot Frankrike och ockuperar det
neutrala Belgien
4 augusti: Storbritannien förklarar
krig mot Tyskland
Första världskriget;
bakgrund och utbrott
Utvecklingen på Balkanhalvön
Serbisk nationalism hotfull för
Österrike-Ungern
Skotten i Sarajevo
Download