Orsaker till första världskriget

advertisement
Orsaker till första världskriget
Nationalismen med slagordet ”Ett folk- Ett land” växte
sig stark under 1800-talet. Nationalismen var både
splittrande (Balkanhalvön) och enande (Italien,
Tyskland)
Maktförskjutning i Europa. Tyskland växte i styrka
både inom industrin och som krigsmakt. Detta var ett
hot mot de gamla europeiska stormakterna.
Storbritannien kände sig hotat av Tysklands växande
krigsflotta och tyskarnas anspråk på kolonier.
Frankrike ville ta revansch för det fransk-tyska kriget
1870-1871 då man förlorade Elsass-Lothringen till
Tyskland och då tyskarna utropade sitt nya enade
storrike i Spegelsalen i Versailles.
Imperialism och kolonialism. Europas ledande makter
hade under 1800-1914 koloniserat (egentligen
erövrat/tagit med våld) stora delar av Afrika och Asien.
Alla ville ha mer land och makt.
Oroligheterna på Balkanhalvön mellan ÖsterrikeUngern som fick stöd av Tyskland och Serbien som
fick stöd av Ryssland.
Krigsromantiseringen i kombination med
kapprustningen.
Allianssystemet: Trippelalliansen (Tyskland, ÖsterrikeUngern, Italien) mot Trippelententen (Frankrike,
Storbritannien, Ryssland)
Download