Instuderingsfrågor till momentet imperialismen och första världskriget. (Inför provet vecka 4)
Vad hände i Tyskland 1871?
Vem var Otto von Bismarck?
Vad menade Bismarck med ”blod och stål”?
Vad betyder ordet imperialism?
Vad betyder ordet kolonialism?
Vad menas med kapprustning?
Vad menas med att Tyskland ville ha en plats i solen?
Beskriv vad skotten i Sarajevo var för någonting.
Vad menas med nationalism?
Nämn de enligt dig tre viktigaste orsakerna bakom första världskriget.
Mellan vilka år pågick första världskriget?
Varför var folk glada då kriget startade? vad menar man med ”the war to end all wars”?
Vilka länder var med i trippelententen?
Vilka länder var med i trippelalliansen?
Vad var Schlieffenplanen?
Vad är en skyttegrav?
Vilken var soldatens bäste vän under inledningen av kriget på västfronten?
Hur många soldater dog under första världskriget?`
Nämn två positiva konsekvenser av första världskriget.
Varför gick USA med i kriget? (tre anledningar)
Vad var Lusitania?
Vad var Zimmerman dokumentet?
Vilket datum blev det eldupphör? (när slutade man skjuta på varandra)
När startade den ryska revolutionen?
Vad var den ryska revolutionen?
Vem var Lenin?
Vad menas med utfrysningstaktik. _(ubåtskrig)
Nämn tre olika nya vapen som användes under första världskriget.