Faktafrågor SVAR SO Historia 1

advertisement
Faktafrå gorSVARSOHistoria1.AVK
1. Europa hade fred i början av 1900-talet vilket innebar att människorna fick det bättre pga att
man hade tillräckligt med mat, barndödligheten minskade människor levde längre
befolkningen ökade .
2. Bismarck var den tyske ledare som enade alla de tyska staterna till ett land 1871.
3. I början av 1900-talet hade Tyskland fördubblats sin befolkning och utvecklat sin industri så
att man kunde mäta sig med de bästa. Detta oroade länderna runt om.
4. 1880-1914
5. Länderna i Europa var väl rustade när kriget bröt ut dels pga kolonialismen man hade
utvecklat bra båtar och hade många soldater, industrialismen gjorde det möjligt att tillverka
bra vapen.
6. Tyskland krigade mot Frankrike i samband med sitt enande. För att skrämma Frankrike gick
man i allians med Österrike-Ungern, Italien och Ryssland. Man var rädd för ett tvåfrontskrig!
Ryssland ”byter sida” när Tyskland får en ny ledare.
7. Ententen – Storbritannien, Frankrike och Ryssland. (USA)
8. Turkiet
9. Nationalism är en tanke om att människor med samma språk, traditioner och religion ska ha
ett självständigt land. Området på Balkan var 1815 uppdelat mellan två riken ÖsterrikeUngern och Osmanska riket. I dessa riken bodde en stor del slaviska folk. Människorna gör sig
fria och nya stater bildas. Osmanska riket tvingas tillbaka.
10. Den 28 juni 1914 är prins Ferdinand av Österrike-Ungern på besök i Bosniens huvudstad
Sarajevo. Han blir mördad av en serbisk student. Denna händelse blir startskotten till 1:a VK.
11. Österrike-Ungern var irriterade på Serbien eftersom serberna drev på den nationalistiska
tanken. Serbien vill att Bosnien skulle bli självständigt det ville inte Ö-U. Österrike-Ungern såg
mordet på prinsen som ett tillfälle att ge igen och visa vem som bestämmer. De gav Serbien
en massa krav de ej kunde säga jag till förklarade krig!
12. Eftersom Tyskland var rädd för ett tvåfrontskrig utarbetade de en plan som gick ut på att
först snabbt anfalla Frankrike för att sen vända om och rikta sig om Ryssland.
13. Under Svarta veckan mellan 28 juli till 4 augusti utvecklades kriget till ett världskrig pga alla
allianser.
14. Se anteckningar
15. Se anteckningar
16. Se anteckningar
17. I mars 1918 sluter Ryssland fred med Tyskland i Brest-Litovsk. Ryssarna är starkt påverkade
av den ryska revolutionen eftersom landet nästan är i inbördeskrig. Tyskland vinner
östfronten. Kriget på västfronten slutar 11 nov 1918 när tyskarna inser att de är på väg att
förlora.
18. Freden i Versailles gav Tyskland skulden för kriget. De förlorade stora landområden och gick
begränsningar vad gäller antal soldater och vapen. De förlorade sina kolonier. Flottan skulle
överlämnas till Storbritannien. Kartan i Europa målades om då många nya stater bildades t ex
Finland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Jugoslavien.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards