Frågepapper 3 Västfronten Östfronten

advertisement
Första världskriget
Frågepapper 3
SOL (grön bok) s.462
Västfronten
1. Vad gick Schlieffenplanen ut på? (Se ant. + s.461)
2. Var stoppades tyskarnas framryckning?
3a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hur många soldater befann sig i skyttegravarna 1914-1918?
Förklara vad som menas med en skyttegrav.
Vad var ”ingenmansland”?
Beskriv livet i skyttegravarna.
Vad heter författaren till ”På Västfronten intet nytt”?
Vad syftar titeln på?
4. Fungerade Schlieffenplanen? Motivera ditt svar.
Östfronten
5. Vad menas med tvåfrontskrig?
6. Hur gick det för tyskarna på Östfronten?
7. Vad hände i Brest-Litovsk?
8. Varför gick ryssarna med på en så hård fred?
9. Titta på kartan på s.463. Beskriv hur det gick med Rysslands
landområden.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards