Första världskriget 1914-1918
Instuderingsblad
● Vad talade för fred i början av 1900-talet?
● Orsaker till att det blev krig
● Europas allianser.
● Vilka två länder var aldrig på samma sida? Förklara varför.
● Von Schlieffens plan
● ”Skotten i Sarajevo”.
● ”Svarta veckan”.
● På vilket sätt försökte både rysslands tsar och tysklands kejsare att undvika krig? Varför
misslyckades de?
● Kriget på västfronten.
● Kriget på östfronten.
● Kriget till havs.
● USA:s medverkan i kriget
● Rysslands medverkan i kriget.
● På vilket sätt kan man säga att kriget var ett världskrig?
● Resultatet av kriget.
● Fredsfördraget i Versailles.
● Geografiska förändringar. Ex. nya länder,
● NF.