Händelser och begrepp att ha koll på inför provet v

advertisement
Första världskriget 1914-1918
Instuderingsblad
● Vad talade för fred i början av 1900-talet?
● Orsaker till att det blev krig
● Europas allianser.
● Vilka två länder var aldrig på samma sida? Förklara varför.
● Von Schlieffens plan
● ”Skotten i Sarajevo”.
● ”Svarta veckan”.
● På vilket sätt försökte både rysslands tsar och tysklands kejsare att undvika krig? Varför
misslyckades de?
● Kriget på västfronten.
● Kriget på östfronten.
● Kriget till havs.
● USA:s medverkan i kriget
● Rysslands medverkan i kriget.
● På vilket sätt kan man säga att kriget var ett världskrig?
● Resultatet av kriget.
● Fredsfördraget i Versailles.
● Geografiska förändringar. Ex. nya länder,
● NF.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards