Grupparbete – 1:a världskriget
Välj en av nedanstående uppgifter att fördjupa er i:
1. Samla fakta och information om någon eller några av de tekniska nyheterna som kom
att användas i det första världskriget.
• Beskriv den tekniska nyheten och berätta hur kriget kom att påverkas av denna.
• Vad kom detta att leda till för soldaterna?
• Vad kom detta att leda till för civilbefolkningen?
2. Krigets första vecka har kallats ”den svarta veckan”. Under denna vecka drogs de flesta
av stormakterna in i kriget. Skriv och berätta detaljerat om denna vecka.
3. Italien övergav Trippelalliansen för att gå in i kriget på Ententens sida 1915 efter att ha
lovats landområden som tillhörde Österrike-Ungern om segern kunde vinnas. Skriv och
berätta om hur det gick till när Italien drogs in i kriget.
4. Tysklands kejsare Wilhelm II hade flytt till Holland och landet stod vid randen till en
revolution. Skriv och berätta om situationen i Tyskland i krigets slutskede och under de
första åren på 20-talet.
5. Ryska revolutionen utbröt i mars 1917. Redogör detaljerat för denna. Varför de bröt
ut? Hur revolutionen fortskred och vilka konsekvenser den fick för Ryssland.
6. Rysslands kollaps innebar att Finland tog sin chans att utropa självständighet. Skriv och
berätta om Finlands väg till frihet och om det inbördeskrig som följde.
7. Problemen och motsättningarna på Balkan hade varit den utlösande orsaken
till kriget. Skriv och berätta om hur det gick till när landet Jugoslavien bildades.
8. Samla fakta om Lenin (Rysslands ledare 1917-1924). Skriv ett personporträtt där du
funderar kring dessa punkter:
• Ledaregenskaper och metoder
• Idéer och ideologi
• Resultat och öde
9. Lucitania var ett amerikanskt fartyg som sköts ned av tyskarna. Denna
händelse har kommit i skymundan av första världskriget, trots att katastrofen
var lika stor som Titanic. Skriv och berätta om förlisningen av Lucitania.
Arbetsgång
So – fördjupning, första världskriget
1. Bestäm tillsammans i gruppen vilken uppgift ni tänker fördjupa er i. Vid oenighet
gäller majoritetsbeslut.
2. Bestäm också hur ni ska redovisa detta (kompendium, affisch, muntligt etc).
3. Fyll i ert planeringspapper och lämna in till mig innan ni sätter igång och jobbar.
4. Samla fakta. Använd i första hand böcker och historiska lexikon. I andra hand
Internet. Innan faktasökning på Internet så kolla upp vilka sidor som anses vara
seriösa.
5. Läs igenom er fakta, ta ut det viktigaste och försök sammanställa med egna ord Tänk
på att begränsa ert arbete så det inte blir för stort.
6. Det är viktigt att ni fördelar arbetet så att alla blir delaktiga. Prata med mig om det
inte fungerar i gruppen.
7. Inlämning av fördjupningen sker senast V50.
Orsaker till första världskriget!
Planering – Historia första världskriget (v 48-50)
OBS! Detta blad ska lämnas till läraren...
Grupp/namn?
Uppgift?
Hur ska vi redovisa?
När ska vi redovisa?
Övrigt?