Rest- och repetitionsuppgifter Matematik B

advertisement
Väggaskolan
Karlshamn
17-07-14
Diagnos kurs B
Avsnitt: Räta linjen
1.
Bestäm linjens ekvation (A och B) samt
Rita in linjerna C och D i koordinatsystemet.
Märk ut linjerna tydligt.
A: y = …………
B
y
B: y = …………
1
C: y =  2x + 3
D: y =  3
1
A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Bestäm ekvationen för linjen som går genom punkterna ( 1 , 1 ) och ( 2 , 8 ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Ange en linje som är parallell med linjen y = 1,5 x +1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
En rät linje går igenom punkten ( 3 , 4 ) och har k = 2.
Beräkna en annan punkt som ligger på linjen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Ligger punkten ( 10 , 14 ) på linjen y = 0,5x + 8 ? Motivera!!
x
Download