Förslag till KS1

advertisement
KONTROLLSKRIVNING 1
MATEMATIK 1
Datum:021104
Kurskod: 6H2901
Skrivtid: 90 min.
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel förutom bifogat formelblad.
Lärare:……………………………………………….
Bedömning: För godkänd betyg krävs 5 poäng av 9 möjliga.
Godkänt på denna kontrollskrivning innebär att Du har 3 p på tentamen givna och att Du
inte skall lösa uppgift 1 på tentamen.
Till samtliga uppgifter lämnas in fullständiga lösningar.
x2
1
2x  3
1
Lös olikheten
2.
Den räta linjen x , y , z   1, 1, 2  t 3, 0 , 2 och punkten 1,1,1
ligger på ett plan. Bestäm ekvationen för detta plan.
(3p)
En linje går genom punkterna (-2,-1,3) och (-1,0,5).
Bestäm vinkeln mellan linjen och planet 2x – y + z = 2
(3p)
3.
Lycka till!
(3p)
Download