Ellära och Elkretsteori 7,5 högskolepoäng

advertisement
Ellära och Elkretsteori
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Ellära och Elkretsteori
41N12B
En2el
7,5 högskolepoäng
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
2012-08-29
14:00-18:.00
Hjälpmedel:
Hjälpmedel vid tentamen är miniräknare, Formler och Tabeller ( häftet).
Totalt antal poäng på tentamen:
50 poäng
Denna tentamen består av 8 uppgifter. Tentamen kan maximalt ge 50 poäng
För att bli godkänd krävs minst 20 poäng . För betyget fyra krävs minst 30 poäng och för
betyget 5 minst 40 poäng .
Lösningarna skall vara tydliga och uppställda ekvationer väl motiverade.
Allmänna anvisningar:
Rättningstiden är som längst tre veckor
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Samir Al-Mulla
033-4354642 / 0733146354
1
Tentamen i Ellära och Elkretsteori
Högskolan i Borås
Ingenjörshögskolan
Samir Al-Mulla
Onsdag 2012-08-29
1. a) Beräkna ersättningsresistansen R.
(5p)
b) I kopplingen nedan har voltmetern resistansen 100 k och visar 18,0V.
Amperemetern har resistansen 10 och visar 0,84 mA.
Bestäm Rx så noggrant som möjligt.
2. Beräkna I1, I2 och I3 i vidstående
koppling. (matrisform)
(6p)
3. Beräkna med hjälp av superposition
strömmen Ix och spänningen Ux
i nätet till höger.
(6p)
(3p)
4. Bestäm den ekvivalenta
spänningstvåpolen till
tvåpolen ab.
(4p)
5. I kretsen till höger skall en belastningsresistor
kopplas in mellan punkterna a och b.
Hur stor skall belastningsresistorns
resistans vara för att maximal effekt
utvecklas i denna resistor?
Beräkna även den maximala effekten.
(6p)
6. Bestäm spänningen e i kopplingen till höger.
U1 = 12sin( t + 36,0 ) mV
U2 = 36sin( t - 45,0 ) mV
U3 = 100sin( t + 60,0 ) mV
(6p)
7.
För kopplingen i figuren till höger gäller,
e = 64 sin( t + 60,0 ) V ,
= 5000 rad/s , R = 100 ,
C = 2,0 F , L = 8,0 mH
a) Beräkna den komplexa impedansen på
formen Z = Z ej
(3p)
b) Beräkna spänningen uR
(4p)
8.
Bestäm momentanvärdesuttrycket för
strömmen ( ) i vidstående koppling.
e = 30 sin( t+ 30,0 ) V ,
= 4000 rad/s ,
R = 40
, L = 2,5 mH , C =10 F
(7p)
Download