Industriell IT / Styrteknik 7,5 högskolepoäng

advertisement
Industriell IT / Styrteknik
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Tentamen
TE051A
En2, Pu3,AF2Ma, Htep2
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
2012-04-10
14.00-18.00
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel.
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
U<20p 3=20-29p
4=30-39p
50 p
5= 40-50p
Allmänna anvisningar:
Om något saknas anta lämplig indata!
Rättningstiden är som längst tre veckor
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Leif Näslund, LNA
033-4354624
7,5 högskolepoäng
1. Rita motsvarande ladder-schema och skriv det logiska uttrycket för nedanstående element.
(för maxpoäng förenkla så långt som möjligt)
a)
X=
(2p)
b) X=
(3p)
c)
X=
(3p)
d) X=
(2p)
2. Uttryck nedanstående krets med:
a) Funktionsblock
b) Ladder
c) Strukturerad text
(2.5 p)
(2.5 p)
(2.5 p)
d) Rita ett manöver kretsschema med en Startknapp, en Stopknapp (knapparna är återfjädrande)
samt en kontaktor för att starta en motor. Det skall gå att släppa startknappen utan att motorn
stannar. (2.5p)
3.
Omvandla talet 78610 till:
a) Binärt tal
b) Oktalt tal
c) Hexadecimalt tal
d) BCD kod
(1p)
(1p)
(1p)
(1p)
e) Utför additionen 5710+6410 BINÄRT
f) Vilket decimalt tal motsvarar hexadecimala koden A616
g) Vad är en Integer
h) Skriv instruktionslistan för följande numeriska uttryck
X = (A+B)*(C+D)*E
(1p)
(1p)
(1p)
(2p)
i) Skriv instruktionslistan för följande boolska uttryck
X=A+B
(1p)
4.
a) Skriv det logiska uttrycket för nedanstående sanningstabell (för full poäng skall uttrycket
förenklas så långt som möjligt). ( 4p)
Beskriv hur nedanstående logik-kretsar fungerar med hjälp av ett tid-diagram eller
sanningstabell:
b) TON (1p)
c) SR-vippa (1p)
d) RS-vippa (1p)
e) Rita en trappbelysning med frånslagsfördröjningen 3 minuter. (3p)
Följande måste ingå: 1 st tryckknapp, 1 st relä, 1 st lampa.
5.
Nedanstående översiktsschema beskriver våran laborationsutrustning.
Skriv ett Program i SFC ( eng. Sequential Function Chart) som utför Cylinderrörelserna
parallellt för diagram 1 och diagram 2. Programkod skall utföras med strukturerad text!
Start av sekvensen skall ske med A-knappen och Stopp med B-knappen, när man trycker på
Stopp skall man återgå till Startläget. (variablerna behöver ej knytas hårdvarumässigt till resp.
I/O ingång).
(10p)
Download