Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och

advertisement
Introduktion till industriell
ekonomi med grundläggande
algebra och matematisk analys
Provmoment:
Tentamen i
matematik 3,0 hp
Ladokkod: A128TG
Tentamen ges för:
TGIEA16h,
TGIEL16h,
TGIEO16h
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid: 2016-10-25. Kl
14:00-17:00
Hjälpmedel: Inga.
Skrivmaterial
inklusive linjal och
gradskiva är dock
tillåtna.
Totalt antal poäng på tentamen:
28poäng
För att få respektive betyg krävs:
För godkänt krävs minst 14 poäng.
Allmänna anvisningar:
Fullständiga lösningar
krävs.
Vissa uppgifter där
endast ett svar är
nödvändigt är
markerade med Enbart
svar krävs
7,5 högskolepoäng
Nästkommande tentamenstillfälle: Vecka 1 2017.
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration,
annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Joakim Sandström
Telefonnummer:
033-4354607
2
Aritmetik
1. Beräkna
(2 − 0,13)2 exakt.
(2p)
2. Utveckla förenkla och skriv som ett bråk. (Enbart svar krävs)
1
49
28
1
∙ �35 − 40� + 3
2
(1p)
3. Skriv talet 2710 i binär form (med talbas 2) och som ett tal med basen 7. (Enbart svar krävs)
(2p)
2
4. Förenkla 1000 3 . (Enbart svar krävs)
(1p)
5. Primtalsfaktorisera talet 636.
(1p)
Algebraiska kalkyler
6. Utveckla och förenkla
7. Förenkla
3∙(2𝑎2 )3 ∙𝑏4
−(−3 − 4𝑥) − (4 − 5𝑥)
(1p)
(1p)
8∙𝑎5
8. Multiplicera ihop (−𝑥 + 1) ∙ (𝑥 − 1) ∙ (2𝑥 + 3)
(2p)
Algebraiska ekvationer och ekvationssystem
9. Lös den linjära ekvationen
10. Lös andragradsekvationen
5 ∙ (3𝑥 − 3) = 3 ∙ (4𝑥 + 7)
𝑥 2 + 5𝑥 − 6 = 0
(1p)
(2p)
11. Rita graferna till de två nedanstående räta linjerna i samma koordimatsystem.
OBS! Gradera axlarna och visa tydligt vilken rät linje som hör ihop med vilken ekvation.
a) 𝑦 = 2𝑥 + 5
b) 𝑦 = −𝑥 + 3
(3p)
1
12. Lös ekvationssystemet
�
3𝑥 − 7𝑦 = −90
2𝑥 + 12𝑦 = 40
(2p)
Trigonometri, exponentialer och logaritmer
13 Beräkna det exakta värdet för sin (105°).
(105° = 60°+ 45°)
14. Lös ekvationen 2 ∙ 𝑙𝑙𝑙 − 𝑙𝑙2 = 𝑙𝑙2
(3p)
(1p)
Polynomdivision
15. Utför divisionen och ange kvoten och resten
16. Låt 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 4. Beräkna 2 + 𝑓(𝑓(25))
2
𝑥 5 +3𝑥 3 +2𝑥 2 +𝑥
𝑥 2 +3
(3p)
(2p)
Download