Grundläggande maskinteknik I 151027

advertisement
Grundläggande Maskinteknik 1 4,9 högskolepoäng
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
Tentamen 1
TH081A
H15-1 Grundläggande maskinteknik (5,25 hp) 10,5hp KENEP15h
2015-10-27
09.00 - 13.00
Hjälpmedel:
Bifogat formelblad, valfri formelsamling i fysik, valfri miniräknare, passare, linjal och
gradskiva.
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
14 – 20: betyg 3
21 – 27: betyg 4
28 – 35: betyg 5
35 poäng
Allmänna anvisningar:
Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Varje uppgift ger maximalt 5 poäng.
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar.
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Lars Ekström
033 – 435 4228 eller 0739 – 26 51 50
1
1. Två krafter angriper i en punkt enligt nedanstående figur. Beräkna resultanten till storlek och
riktning med vinkelangivelse. (Använd gärna figur i svaret.).
(5p)
2. En låda som väger 60 kg hänger i två linor enligt nedanstående figur. Beräkna krafterna i
respektive lina (F1 och F2)!
(5p)
3. Beräkna tyngdpunkten i profilen i figuren, det vill säga bestäm måttet Y0.
Alla mått är i mm.
2
(5p)
4. Två lådor är förbundna med ett snöre enligt figuren. Den högra lådan dras med en kraft
F = 150 N.
a) Beräkna lådornas acceleration då friktionskoefficienten μ = 0,2.
(2p)
b) Beräkna kraften i snöret mellan lådorna.
(3p)
5. En sportbil accelererar från 0 – 100 km/h på 4,0 sekunder.
a) Beräkna accelerationen som antas vara konstant.
b) Hur lång vägsträcka har bilen passerat på denna tid?
(2p)
(3p)
6. Ett barn som väger 40 kg gungar i en gunga med maximal utslagsvinkel 60º enligt figur.
Gungan är fastsatt i två rep som är 2 meter långa.
a) Hur hög hastighet har barnet i sitt nedersta läge?
(3p)
b) Vad blir barnets lägesenergi i översta läget i förhållande till marknivån
vilken ligger 0,5 meter under själva gungbrädan när den är i sitt nedersta läge?
(2p)
7. Genom en vattenturbin strömmar vatten med en hastighet av 1500 m³/min.
Vattnet strömmar från ett vattenintag 60 meter högre upp, tyvärr utnyttjas ej all effekt då
vattnet lämnar turbinen med en hastighet av 9 m/s.
Turbinens verkningsgrad är 85%.
Beräkna den utgående effekt som turbinen ger.
(5p)
3
Formelsamling – Mekanik
x=v∙t
v = v0 + at
x = v0t + at2/2
v2 = v02+ 2ax
Gäller endast då v är konstant
Gäller då a är konstant
Gäller då a är konstant
Gäller då a är konstant
F=m∙a
Ffr = μ ∙ N
Gäller vid fullt utbildad friktion
Wp = m ∙ g ∙ h
Wk = mv2/2
W=F∙x
P = W/t
P=F∙v
Put = η ∙ Pin
𝑥𝑐 =
𝑚1 𝑥1 + 𝑚2 𝑥2 + 𝑚3 𝑥3 + ⋯ … … .
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + ⋯ … . .
𝑦𝑐 =
𝑚1 𝑦1 + 𝑚2 𝑦2 + 𝑚3 𝑦3 + ⋯ … … .
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + ⋯ … . .
Beteckningar
x = vägen [m]
v = hastigheten [m/s]
t = tiden [s]
v0 = begynnelsehastigheten [m/s]
a = accelerationen [m/s2]
F = kraften [N]
m = massan [kg]
Ffr = friktionskraften [N]
μ = friktionskoefficienten [dimensionslös]
N = normalkraften [N]
Wp = potentiella energin (lägesenergin) [Nm]
g = tyngdaccelerationen [9.81 m/s2]
h = höjden [m]
Wk = kinetiska energin (rörelseenergin) [Nm]
W = mekaniskt arbete [Nm]
P = effekten [Nm/s eller W (watt)]
Put = uttagen effekt [W]
Pin = intagen effekt [W]
η = verkningsgraden [dimensionslös]
xc = tyngdpunktskoordinat
yc = tyngdpunktskoordinat
4
Download