Biopolymerer 7,5 högskolepoäng

advertisement
Biopolymerer
Provmoment: Tentamen
Ladokkod: A119TG
Tentamen ges för: Kemiingenjör, tillämpad bioteknik
7,5 högskolepoäng
TentamensKod:
Tentamensdatum: 28 Oktober, 2016
Tid: 9:00-13:00
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna
Totalt antal poäng på tentamen: 60 poäng
För att få respektive betyg krävs:
3: 30 poäng
4: 40 poäng
5: 50 poäng
Allmänna anvisningar:
Nästkommande tentamenstillfälle:
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration,
annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare: Dan Åkesson
Telefonnummer: 070-5514442
1. Förklara följande begrepp (10 p) :
a. Oxo-bionedbrytbar
b. Epoxiderad sojabönsolja
c. Dissolvingmassa (dissolving pulp)
d. PBS
e. Triglycerid
f. Lignin
g. PHA
h. Alifatisk polykarbonat
i. Kitosan
j. Kompatibilisator
2. Polymerer i naturen (6 p)
Stärkelse syntetiseras i växter och beroende på ursprung kan stärkelse uppvisa olika
egenskaper.
a. Vilka två polysackarider är huvudbeståndsdelarna i stärkelse? (2 p)
b. Vad skiljer dessa två beståndsdelar åt? (2 p)
c. Proteiner är uppbyggda av aminosyror som är sammankopplade med
peptidbindningar. Rita upp en sådan bindning (endast peptidbindningen
krävs för poäng, aminosyrornas struktur behövs ej redovisas). (2 p)
3. Polyestrar (14 p)
a. Istället för att tillverka PLA från mjölksyra kan en annan monomer användas.
Vilken? (1 p)
b. Rita strukturen för stereoisomererna denna monomer (3 p)
c. Förklara begreppen stereokomplex-PLA, stereoblock-PLA och PDLA (6 p)
d. PLA är industriellt komposterbar. Vad kan nackdelen vara med att kompostera
PLA jämfört med energiåtervinning? (1 p)
e. Nämn tre tänkbara tillämpningar av PLA (3 p)
4. Polysackarider (10 p)
a. Beskriv hur cellulosa acetat kan syntetiseras (3 p)
b. Ge tre exempel på användningsområde för cellulosaacetat (3 p)
c. Vad är termoplastisk stärkelse och vad är svårigheterna med denna plast? (3 p)
d. Vad är hemicellulosa? (1 p)
5. Biokompositer (10 p)
a. Vad är för- och nackdelar med att använda naturfibrer för att tillverka kompositer
jämfört med en glasfiber? (6 p)
b. Vad kan fördelarna vara med att använda biokompositer inom bilindustrin? (4 p)
6. ”Drop-in”-plaster (10 p)
a. Vad menas med ”drop-in”-plaster? (1 p)
b. Vilka är för- och nackdelarna med dessa plaster? (4 p)
c. Beskriv hur bio-polyeten tillverkas (3 p)
d. Från vilket förnybart startmaterial kan polyamider tillverkas? (1 p)
e. Nämn en polyamid som är helt eller delvis tillverkad av förnybart material. (1 p)
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards