Hur känner man igen stärkelse?

advertisement
Hur känner man igen stärkelse?
Syfte:
Undersöka om man kan påvisa stärkelse i vetemjöl.
Hypotes:
Jag tror att man kommer hitta stärkelse i både varmt och kallt vatten. Det beror på
att vetemjöl innehåller stärkelse. Jag tror att man hittar stärkelse genom att själva
blandningen ändrar färg när det blandas ut med jodlösningen.
Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bägare
provrör
jodlösning
stärkelse (vetemjöl) , (potatis)
papper
penna
tändstickor
gastub
brännare
glasstav
nät
trefot
skyddsglasögon
förklädde
Genomförande:
Jag började med att ta fram allt som behövdes för att utföra den här labben. Vi
satte på oss förklädet och sedan plockade vi fram gastuben, brännaren, trefoten,
nätet samt tändstickorna. När allt var klart började vi med att fylla två bägare
med vatten. I den ena var vattnet kallt och där tillsatte vi vetemjöl och rörde om.
Därefter tog vi och kokade upp vattnet i den andra bägaren. Vi la det på
brännaren och väntade tills vi fick fram ett resultat. Vi fick lite problem när vi skulle
tända brännaren men med Sannas hjälp löste det sig. Det sista vi gjorde var att
tillsätta ett par droppar jodlösning till provet. Därefter var vi klara och kunde börja
städa och anteckna samt beskriva vad som hände.
I slutet av lektionen visade även sanna vad som hände när man hällde en droppe
jodlösning på en potatis.
Resultat:
I tabellen nedan kan ni se vad som hände och hur stärkelsen visade sig i provet.
Kallt vatten med stärkelse
Vattnet blev lite klumpigt när vi hällde
ner mjölet och det blev ingen större
skillnad i färgen.
Kallt + varmt vatten med stärkelse
När vi hällde ner den kalla
mjölblandningen i bägaren med varmt
vatten så blev mjölet nästan gråt men
desto mer vi blandade så blev det vitt
igen.
Allt vatten med jodlösning
När vi tillsatte jodlösningen så blev
blandningen lila aktig och det såg ur
häftigt ut.
Potatis
Jodlösningen ändrade färg när den
kom på potatisen.
Slutsats:
Jag har lärt mig att stärkelse är en annan form av socker. Det är sockret växterna
tillverkat vid fotosyntesen och så lagras det ofta som stärkelse. Stärkelse finns i
vetemjöl och även i potatis. Socker molekylerna har kopplat ihop sig till stora och
långa kedjor som blir stärkelsemolekyler. Man kan visa att det finns stärkelse
genom att hälla på jod. När man gör så som vi gjorde så kom vi fram till att det
blev en blålila blandning om själva livsmedlet innehåller stärkelse.
Min hypotes just i den här labben stämde ganska så bra. Jag trodde att vi skulle
kunna bevisa att mjölet innehöll stärkelse och samtidigt så ändrade det färg.
Felkällorna i den här labben är bland annat att vi inte använde potatismjöl och
det kunde påverka vårt resultat. Sen så kan en felkälla vara att vi hällde ner för
mycket eller för lite av jodlösningen. En annan sak som kunde påverka vårt resultat
är hur länge man kokade vattnet.
Man skulle kunna göra undersökningen bättre och mer exakt om vi var lite mer
organiserade i gruppen. Ifall vi skulle göra om den här labben skulle vi kanske
kunna prova med att använda fler livsmedel och kanske ta en kokad potatis. Vi
hade även kunnat koka upp hela lösningen istället för att ta bort den från
brännaren när den skulle blandas samman. I övrigt var detta en väldigt trevlig
undersökning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards