Sönderdelning av stärkelse

advertisement
Sönderdelning av stärkelse
Demonstration: Visa på hur stärkelsespiralen försvinner
Om demon: Högstadiet och gymnasiet
Tid:10 min
Teori: Stärkelse är en polysackarid som är sammansatt av många enheter av monosackariden
glukos. Jod bildar tillsammans med stärkelse ett karakteristiskt blåsvartfärgat komplex o och
med hjälp av jod kan stärkelse påvisas. Kolhydrater bryts ned i kroppen med hjälp av olika
enzym, mekanisk sönderdelning och dels med den saltsyra som finns i magsäcken. Det finns
gott om amylas i saliv och när enzymet amylas sönderdelar stärkelse blir glukosenheterna
kvar.
Material: Nyodex (gurgelvatten/jodlösning för munhåla och svalg), stärkelse (potatismjöl),
bägare 2 på 50 och 1 på 100 ml, mätglas 10 -25 ml, pipetter, små transparanta engångsmuggar
och glasstav.
Riskbedömning: Nyodex innehåller joderad povidon som är ett bredspektrumpreparat som
har en desinficierande effekt mot bakterier m.fl. Joderad povidon är mildare än jod som kan
framkalla biverkningar såsom sveda och hudretning. Nyodex får inte sväljas.
En riskbedömning ges av undervisande lärare
Utförande:
1. Späd nyodexen enligt förpackningen.
2. Lös upp en sked stärkelse i c:a 50 cm3 vatten i en ren bägare, rör om.
3. Häll ungefär hälften av stärkelselösningen i en ny, ren bägare. Tillsätt
nyodexlösningen droppvis till det att stärkelselösningen antar en blå nyans.
4. Häll upp 5 cm3 av den färgade lösningen i en engångsmugg och skölj munnen med
denna lösning i omkring 1 minut.
5. Spotta tillbaka lösningen i muggen och iaktta färgförändringen. Vad har hänt?
Till Läraren: Jod (I2) är inte speciellt lösligt i vatten. Delvis löser man det genom att använda
etanol som lösningsmedel, men framför allt tillsätter man jodid (I-). Jod tillsammans med
jodid bildar trijodidjonen (I3-) (men även I5-) och lösligheten
I 2 ( s )  I  (aq )  I 3 (aq )
förbättras.
Stärkelse är långa kedjor uppbyggda av glukosenheter. Kedjorna är vridna som spiraler och
det finns två slags typer av kedjor i stärkelse, amylos och amylopektin. Trijodidjonen lägger
sig i amyloskedjans centrum och bildar ett blåsvart komplex.
När man gurglar med jod-stärkelselösningen sönderdelar enzymet amylas (som finns i
munhålan) stärkelsekedjorna kortare glukosinnehållande enheter. Avfärgningen av det
blåsvarta komplexet är ett mått på hur amylas har sönderdelat stärkelse.
Riskbedömningsunderlag:
Jod i nyodex Hälsoskadligt miljöfarligt R 20, 21, 50 och S (2), 23, 25, 61
Download