FRGA 6:

advertisement
2009
FRÅGA 6:
MODELLSVAR
A) Potatisens energi är lagrad som kolhydraten stärkelse (4p).
B) Potatisen sönderdelas mekaniskt i munnen och spottkörtlarnas amylas påbörjar nedbrytandet
av stärkelse till maltos/ maltsocker (7p).
C) Matmassan går genom svalget och matstrupen till magsäcken (2p).
D) Spottets amylas inaktiveras i magens sura omgivning (1p).
E) Matmassan portioneras till tunntarmens början, tolvfingertarmen dit också en kanal från
bukspottkörteln mynnar (3p).
F) Sekretet från bukspottkörteln innehåller bikarbonat som är basiskt och neutraliserar
magsäckens saltsyra. Sekretet innehåller också amylas och neutraliseringen av syran
möjliggör dess funktion. Amylaset spjälkar stärkelse till maltos (6p).
G) Tunntarmens epitelceller producerar tarmvätska som innehåller disackaraser/ maltas som
spjälkar disackarider/ maltos. Maltaset spjälkar maltoset till glukos (5p).
H) Absorptionen av näringsämnen sker i tunntarmen. Kolhydraterna upptas som
monosoackarider, stärkelsen i form av glukos (4p).Tunntarmens absorptionsyta ökas av
tarmluddet/villus samt eitelcellernas microvillus (4p).
I) Glukoset transporteras till tunntarmens epitelceller genom sekundärt aktiv transport/
transportproteiner (4p) .
J) Från tarmluddets kapillärer förs blodet till leverns portven (4p).
Klarhetspoäng: logiskt svar (1p) utan motstridigheter (1p), rätta begrepp (1p), bra språk (1p)
Sammanlagt 48 p
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards