Matens kemi

advertisement
Matens kemi
Under v 10 – 23 kommer vi arbeta med Matens kemi, det är ett tema som handlar om
kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Olika ämnen är
uppbyggda på olika sätt, har olika egenskaper och har därför olika funktioner i kroppen. För
att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa är
det viktigt att veta vilka näringsämnen som maten innehåller. Eftersom frågor om mat är
angeläget för alla människor hela tiden finns det såklart många spännande diskussioner att
engagera sig i. Kostråd, miljöpåverkan, mat förr och nu, vitaminbrist och allergier är bara
några exempel.
Vad tycker du själv skulle vara spännande och viktigt att veta mer om?
Mål
Kemi




Kunna planera och genomföra undersökningar av mat så att de blir rättvisa och
systematiska.
Kunna använda olika testmetoder för att undersöka om det finns druvsocker,
stärkelse, fett och protein i olika livsmedel.
Utvärdera egna och andras resultat och ge förslag på hur en undersökning kan
förbättras.
Dokumentera dina undersökningar med text och bild.
Biologi





Kunna ge exempel på kemiska ämnen som finns i mat (t ex druvsocker, stärkelse, fett,
protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.
Resonera om hur kroppen får energi genom mat och koppla ihop det med ämnen i
maten och växters fotosyntes.
Samtala om och diskutera frågor som rör mat och hälsa och vilken betydelse det har
för människors livsvillkor.
Söka information om livsmedels innehåll och påverkan på hälsan och resonera om
skillnader mellan olika informationskällor.
Skapa olika typer av texter om mat och näringsämnen där innehåll och form anpassas
efter sammanhanget.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards