Matens kemi

advertisement
Pedagogisk Planering
Olaus Petriskolan
Matens kemi
Termin:
Ht år 5
Kemi
Inledning Genom undervisning inom området Kemi kommer du ges förutsättninga att utveckla din förmåga att:
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i
samhället, naturen och inuti människan.
Tolkade och konkretiserade mål Förstå vilka näringsämnen som finns i viss sorts mat.
Kunna förklara och förstå hur kroppen tar upp och använder näringsämnen från maten.
Få en insikt i vad som finns i maten, näringsämnen, tillsatser och andra konstgjorda ämnen.
Upptäcka kemiska ämnen och symboler som finns i hushållet.
Undervisning Du kommer få ta del av genomgångar som berör området. Du kommer få läsa fakta och svara på frågor
muntligt och skriftligt. Du kommer få se film. Du kommer få göra enkla laborationer för att undersöka vad det
finns för kemiska ämnen i köket och vi skriver laborationsrapporter.
Bedömning Du ska kunna vilken mat som innehåller viss sorts näringsämnen.
Du ska kunna vad för kemi vi använder vardagligen i köket.
Du ska kunna vad det är för skillnad på naturliga och konstgjorda ingredienser.
Du ska kunna symboler för farliga kemiska medel och hur du ska handskas med dem.
Visa kunskaper Genom delaktighet i undervisningen, skrivande av laborationsrapport och en skriftligt hemuppgift.
Läro- och kursplanemål • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Marcusson, Sandra 2013-10-23
Utskriven 2013-11-08
Download