Kap 1. Vad är kemi Kemiska ämnen Tusentals Ämnen förvandlas


Kap 1. Vad är kemi

Kemiska ämnen



Tusentals
Ämnen förvandlas

Mat blir koldioxid osv

Bensin blir avgaser
Vi tilverkar nya ämnen

Teflon

Gore tex

Superlim

Kap 1. Vad är kemi

Kunskap löser problem

Källsortering, återvinning

Spara energi

Lösningsmedel

Sprejburkar

Vattenbaserad färg

Bränsleceller

Solceller

Kap 1. Vad är kemi

Experiment ger kunskap

Upprepning av andra

Upprepning stärker en teori

Hypotesen stämmer

Regel = teori, lag