Kap 1. Vad är kemi Kemiska ämnen Tusentals Ämnen förvandlas

advertisement

Kap 1. Vad är kemi

Kemiska ämnen



Tusentals
Ämnen förvandlas

Mat blir koldioxid osv

Bensin blir avgaser
Vi tilverkar nya ämnen

Teflon

Gore tex

Superlim

Kap 1. Vad är kemi

Kunskap löser problem

Källsortering, återvinning

Spara energi

Lösningsmedel

Sprejburkar

Vattenbaserad färg

Bränsleceller

Solceller

Kap 1. Vad är kemi

Experiment ger kunskap

Upprepning av andra

Upprepning stärker en teori

Hypotesen stämmer

Regel = teori, lag
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards