Individuell inlämningsuppgift kemi

Individuell inlämningsuppgift kemi
Du ska skriva ett enskilt arbete och lämna in till oss via mejl eller
drive. Skulle du hellre vilja skriva ditt arbete för hand går det också
bra.
Du kommer överens med oss vad ditt arbete ska handla om.
Du ska beröra något av begreppen resursanvändning (energi och/eller
natur), hållbar utveckling, kemiska processer vid tillverkning och
återvinning eller andra aktuella samhällsfrågor som rör kemi. En
infallsvinkel i ditt arbete ska vara modern forskning.
Ditt arbete ska innehålla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rubrik - ett passande namn utifrån det område du valt.
Syfte - varför skriver du ditt arbete?
Frågeställning - vad kommer du ta reda på med ditt arbete?
Metod - hur har du gjort när du skrivit ditt arbete?
Resultat - vad har du kommit fram till med ditt arbete? Vad vill du berätta med det?
Diskussion - vad har du själv att säga om den information du har arbetat fram?
Källhänvisning - var har du hittat din information?
Vi anger ingen minimilängd på ditt arbete, men ovan nämnda delar ska finnas med.
Vi bedömer din förmåga att:
-välja relevanta källor
-skilja fakta från värderingar och formulera ställningstaganden
-motivera samt beskriva tänkbara konsekvenser
-föra underbyggda resonemang
-beskriva kemiska samband
Se separat bedömningsmatris för ytterligare information.
Inlämning senast tisdag 10 maj.
Lycka till! / Malin & Lasse