Svar på tentamensuppgifter 2005

advertisement
Svar på tentamensuppgifter 2005
Ordinarie tentamen 2005
Tal 1. T = 1832 N
Tal 2. a) -1,72 kJ, b) 2,60 kJ, c) -0,41 kJ
Tal 3. …
Tal 4. P = 619,8 N, Fμ = 536,8 N
Tal 5. v0 = 60,6 km/h
Omtentamen 2005
Tal 1. T = 285 N
Tal 2. a) Fμ = 31,63 N α = 18,42o, b) R = 100,1 N
Tal 3. …
Tal 4. a = 1,251 (uppför planet), x = 19,6 m, t = 5,6 sek.
Tal 5. v = 3,37 m/s
Download