Humanbiologi 160602

advertisement
Humanbiologi
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
15 högskolepoäng
Humanbiologi Tentamen II
MHU011
Gsjuk16v
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
160602
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
För att få respektive betyg krävs:
G = 70% VG = 85%
Allmänna anvisningar:
1. Det är viktigt att du läser igenom frågorna ordentligt.
2. Skriv tydligt och läsvänligt endast under respektive fråga. Oläslig handstil medför att
poängbedömning ej sker.
3. Räkna med tre veckors rättningstid. Resultat i Ladok, tentamen hämtas hos Studentcentrum
4. Vid rättning av tentamen bedöms hela svaret dvs. eventuella felaktiga påstående i
kombination med rätt svar innebär att man inte får full poäng i en fråga.
Lycka till!
Ansvarig: Fredrik Ståhl
Tele: 070 - 383 51 88
CIRKULATION
C1. Hur påverkas hjärtats slagvolym vid ökad fysisk aktivitet – ökar den eller minskar
den? Vilken effekt får detta på hjärtats minutvolym? Motivera dina svar! (4p)
C2. Vilken kraft motverkar filtrationen i kapillärerna och vad händer med det
överskott av vätska som filtrationen ger upphov till? (3p)
C4. Hur förändras blodets fördelning mellan olika organ (t ex njure, hjärna och hjärta)
vid fysisk aktivitet och vad styr denna omfördelning av blod? (3p)
2
NJURAR
NJ1. Hur styr reabsorptionen av Na+ i njurarnas nefron reabsorptionen av vatten? (4p)
NJ2.
a) Hur aktiveras frisättning av ADH? (1p)
b) Varifrån utsöndras ADH? (1p)
c) Vad har ADH för effekt på blodtrycket - Förklara (2p)
3
CELLMETABOLISM
CM1. Hur bryts glukos ned i glykolysen under anaeoroba förhållanden? (4p)
CM2. Vad används syret till i den oxidativa fosforyleringen och vad är syftet med
denna reaktion? (4p)
4
FORTPLANTNING
F1. Beskriv hur follikelcykeln påverkas av hormon från adenohypofysen och
äggstockar. (4p)
F2. En kvinna har en far som är blödarsjuk. Hon är själv frisk och så även hennes
man, men hon blir nu orolig om faderns blödarsjuka kan gå vidare till hennes barn.
Genen för blödarsjuka ligger på X-kromosomen och frågan är nu hur stor risken är att
hon får en dotter med blödarsjuka OCH hur stor risken är att hon får en som med
blödarsjuka. (4p)
5
RESPIRATION
R1. Beskriv uppbyggnaden på lungsäcken och vilka tryck råder här vid inspiration
respektive exspiration? (3p)
R2. Varför ger respirationshinder upphov till acidos (försurning)? (3p)
R3. Beskriv förhållandet mellan hemoglobinets syrgasmättnad och syrgastrycket?
(4p)
6
MATSPJÄLKNING
1/ Parietalcellerna producerar två viktiga kemiska ämnen som kroppen behöver.
Vilka är dessa ämnen och vilken är dessa ämnens funktioner? (4)
2/ Hormonet colecystokinin (CCK) har inverkan på sekretionen av ämnen till
magtarmkanalen.
a/ Vad är det som sätter igång frisättningen av CCK? (1)
b/ Vad är det för (två) sekretioner som stimuleras när CCK frisätts? (1)
3/ Enzymer behövs för nedbrytningen av födoämnen.
a/ Enzymer i magtarmkanalen kan frisättas i form av proenzymer. Vad är vitsen med
detta? Ge exempel på ett proenzym och dess ”färdiga” aktivt spjälkande enzym. (2)
b/ Ange ett proteinspjälkande och ett kolhydratspjälkande enzym och vilken
slutprodukt som är ”målet” med den enzymatiska nedbrytningen och som kan
absorberas i tunntarmen. (2)
Proteinspjälkande:
Slutprodukt:
Kolhydratspjälkande:
Slutprodukt:
7
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards