Humanbiologi 15 högskolepoäng

advertisement
Humanbiologi
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
15 högskolepoäng
Humanbiologi Tentamen I
MHU011
Gsjuk15h
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
151204
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
För att få respektive betyg krävs:
G = 70% VG = 85%
Allmänna anvisningar:
1. Det är viktigt att du läser igenom frågorna ordentligt.
2. Skriv tydligt och läsvänligt under respektive fråga. Oläslig handstil medför att
poängbedömning ej sker.
3. Räkna med tre veckors rättningstid. Resultat i Ladok, tentamen hämtas hos Studentcentrum
4. Vid rättning av tentamen bedöms hela svaret dvs. eventuella felaktiga påstående i
kombination med rätt svar innebär att man inte får full poäng i en fråga.
Lycka till!
Ansvarig: Fredrik Ståhl
Tele: 070 - 383 51 88
RÖRELSEAPPARATEN
Förändringar i ett bens täthet sker ständigt och högst täthet ses vid 20-30 års ålder.
Från cirka 40-års ålder sker en åldersrelaterad benförlust och är särskilt uttalad hos
kvinnor efter menopaus. Orsaken till detta är en ökad aktivitet hos de celler som
bryter ner benvävnad.
Vad heter denna celltyp och på vilka sätt kan risken för benskörhet motverkas av
fysisk aktivitet under uppväxtåren och resterande delen av livet? (3p)
Ange det latinska namnet på markerade ben nedan. (5p)
1
2
10
3
9
4
5
6
7
8
2
Ange det latinska namnet på markerade muskler: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. (4p)
Beskriv nervimpulsens koppling till mekaniskt svar i tvärstrimmig muskulatur. (3p)
3
CELLEN
Hur styr DNA:ts genetiska kod proteinsyntesen i cellen. Beskriv processen i sin
helhet. (4p)
Hur vidmakthålls vilomembranpotenialen i tex en nervcell? (4p)
Vilka är de ingående delarna i den extracellulära matrixen och hur definierar de
vävnadens egenskaper. Ge två exempel. (2p)
4
SINNENA
Redogör för den anatomiska byggnaden av hörselsinnet och beskriv dess funktion i
stora drag. (4p)
Ögat är ju en specialiserad ”apparat” för att vi ska kunna registrera synintryck från
omgivningen. Vilka anatomiska delar av ögat och nervsystemet medverkar i följande
funktioner? (2p)
a) Reglerar mängden ljus som släpps in i ögat:
b) Bryter ljuset så att det fokuseras på näthinnan:
c) Reagerar på rött, grönt och blått ljus:
d) Bryts loss från stavar vid ljusexponering:
Hur bidrar en infektion till att öka kroppstemperaturen (feber mao)? (4p)
5
ENDOKRINOLOGI
Adenohypofysen kontrollerar frisättning av hormon från flera olika körtlar. Ange två
körtlar som är kontrollerade på detta vis samt de hormon dessa körtlar då frisätter och
vilka funktioner de i sin tur styr. (4p)
Beskriv hur den hormonella regleringen av kroppens fria Calciumnivåer fungerar.
(4p)
Ge två exempel på funktioner som påverkas av thyroideahormon. (2p)
6
NERVSYSTEMET
Förklara hur en nervimpuls uppkommer i ett neuron. Du ska i ditt svar förklara
begrepp som t ex vilopotential, depolarisering, hyperpolarisering och aktionspotential.
(4 p)
Hur kontrolleras en större muskelrörelse? Ange ingående områden i CNS och deras
respektive bidrag till rörelsens utförande. (4p)
Thalamus och hypotalamus hittar man i ett område som kallas diencephalon. Vad har
dessa kärnområden för olika funktioner? (2 p)
7
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards