Kap 2 Funktioner och algebra åk 9, Del 2

Kap 2 Funktioner och algebra åk 9, Del 2
HT-2016
Vad ska jag kunna?
•
Jag kan rita av en tabell och beräkna värdena för y. (E)
•
Jag kan rita ett koordinatsystem och markera de jag fick fram i tabellen. Jag drar en linje genom
punkterna. (E)
•
Jag kan kombinera ihop texter med rätt graf. (E)
•
Jag kan också ange olika värden i graferna, med hjälp av texterna. (E + C)
•
Jag kan, utifrån en text, beskriva sambandet som en formel. (C)
•
Jag kan, genom att förstå mönstret i en bild, ange hur det fortsätter. (E)
•
Jag kan beskriva sambandet med ord. (C)
•
Jag kan beskriva sambandet med en formel. (A)
•
Jag kan skriva uttryck utan parantes. (E + C)
•
Jag kan, genom att veta två punkter, ange en tredje som ligger på samma linje. (E + C)
•
Jag kan också bestämma den räta linjens ekvation. (C + A)
•
Jag kan också skriva ekvationen för en ny rät linje som är parallell med den första. (A)