Matteplanering%206G2%20VT17%20kapitel%2010

advertisement
Matteplanering 6G2 VT17
Kapitel 10: Målgången
Vecka Uppgifter/tal
Övrigt
10
Tal 1-54
Lös inte alla tal, välj att fokusera på
tal som ni tycker är svåra.
11
Tal 55-96
Lös inte alla tal, välj att fokusera på
tal som ni tycker är svåra.
12
Bråk (sid 116-117), Procent (sid
118-119), Bråk-decimaltalprocentform (Sid 120),
Sannolikhetslära (sid 121),
Uttryck med algebra (sid 122),
Mönster (sid 123-124),
Ekvationer (sid 125),
Geometriska objekt (126-127)
Räkna alla tal
13
Vinklar (Sid 128), Omkrets och
area (Sid 129-131), Enheter (sid
132-136), Skala (sid 137-138),
Symmetri (sid 139), Statistik
(sid 140-144), Kombinatorik
(sid 145), Samband och
förändring, Koordinatsystem
(sid 257), Proportionella
samband (Sid 147)
Problemlösning (sid148-149)
Räkna alla tal
14
Måndag och onsdag, NP i
matematik
Download