Dobidoo Ma-kort blå/orange

advertisement
Dobidoo
Ma-kort blå/orange
Kvart
Vecka
Kvartal
Addition
Koordinatsystem
Tabell
Stapeldiagram
Koordinater
Sannolikhet
Volym
Cirkeldiagram
Term
Deciliter
Månad
Minutvisare
Kvot
Digital klocka
Differens
Summa
Multiplikation
Likhetstecken
Subtraktion
Omgruppering
Division
Gram
Liter
Kilogram
Vikt
Centimeter
Meter
Addition
Cylinder
Decimeter
Hektogram
Millimeter
Mil
Klot
Kon
Pyramid
Kilometer
Tredimensionell
Cirkel
Area
Rektangel
Läng
Tvådimensionell
Omkrets
Sträcka
Geometrisk figur
Kvadrat
Algebra
Sedel
Mynt
Triangel
Linje
Bråk
Symmetri
Avrundning
Överslagsräkning
Symmetri
Rimligt
Timme
Dygn
år
Talmönster
Platsvärde
Talsorter
Skottår
Udda tal
Tallinje
Sekund
Minut
Kub
Hälften
Jämna tal
Dubbelt
Download