Negativa tal

advertisement
Negativa tal
Redovisa på rutat papper
1. När kommer du i vardagen i kontakt med negativa tal? Ge två exempel
2. Sortera följande tal i storleksordning. Börja med det minsta.
!
!
!
-5 5 -3 2 -2 0 -1 1 4 7 -2,5 1,5
3. Rita upp en tallinje och för in dina värden från uppgift 2 på rätt plats.
Subtraktion
4. Beräkna temperaturskillnaderna mellan inomhustemperaturen och
utomhustemperaturen. Visa uträkningarna matematiskt.
!
!
Inne (grader)!!
Ute (grader)
!
!
18!
!
!
2
!
!
18!
!
!
-1
!
!
4!
!
!
-5
5. Formulera en regel som gäller vid subtraktion av negativa tal.
6. Ge exempel på en subtraktion där båda termerna är negativa och differensen är -7.
Addition
7. Linus spelar dataspel och får följande resultat i de tre första omgångarna: -12p, 11p och
-3p. Beräkna Linus totala poäng. Visa uträkningen matematiskt.
!
!
!
!
!
!
Omgång 1! Omgång 2! Omgång 3
-12p ! !
11p ! !
-3p
8. Formulera en regel som gäller vid addition av negativa tal.
9. Ge exempel på en addition där ena termen är positiv och den andra termen är negativ
och summan är -6.
Negativa tal
Multiplikation
10. Multiplikation är upprepad addition. Ta hjälp av detta och lös uppgifterna nedan.
!
!
!
!
!
!
!
3*(-5)
2*(-5)
1*(-5)
0*(-5)
(-1)*(-5)
(-2)*(-5)
(-3)*(-5)
11. Formulera en regel som gäller för multiplikation av negativa tal.
Division
12. En division kan alltid kontrolleras med en multiplikation (18/3=6, 6*3=18). Ta hjälp av
detta samband och lös uppgifterna nedan.
!
!
!
(-15) / 3
20 / (-4)
(-49) / (-7)
13. Formulera en regel som gäller för division av negativa tal.
14. Ge exempel på en verklig situation som kan beskrivas med hjälp av uttrycket
a. 2500 + (-200)
b. 22 - (-10)
c. 2000 - (-100)
15. Behöver du öva mer på negativa tal? Arbeta med uppgifterna i boken på sidorna 23,
25 och 27 (gör några uppgifter på varje sida)
16.Om tid finns:
a. Hur stort är avståndet på tallinjen mellan ett tal och dess motsatta tal? Illustrera detta
på en tallinje och motivera ditt svar.
b. Vilket tal är störst: a = (-9)*(-9)*(-9)*(-9) eller b = (-19)*(-19)*(-19)? Besvara frågan
utan att utföra beräkningen.
!
!
Download