Geometriska kroppar

advertisement
Tänk och räkna 5a.
Kapitel 2, våra räknemetoder.
Avsnitt
Namn:______________________
Sida
Addition med tankeled.
OBS! Räkna med uppställning!!
Uppgift 6-11
Mer addition
Subtraktion med tankeled.
OBS! Räkna med uppställning!!
Uppgift 17-21
Subtraktion med uppställning
Huvudräkning med stora tal
Överslagsräkning
36
Repetera multiplikation och
division. Uppgift 71-87
Multiplikation med nollor.
Uppgift 90-99
Multiplikation med tankeled
Hälften dubbelt
Multiplikation med uppställning
Uppgift 116-118, 121-122
Multiplikation med tvåsiffriga
faktorer. Uppgift 124-136
Räkna med kort division. Uppgift
138-148
Teckna uppgifter. Uppgift 150155
Repetera
Utvärdering kapitel 2
Extrauppgifter
Sida
37
42-43
38
39
44
40
45
48
Avstånd i världen
Problemlösning
Huvudräkning
46-47
65
66
50-51
Likheter
67
52
53
54-55
En båtresa
Regalskeppet Vasa
Knep och knåp
68
69
71
56-57
58-59
60-61
65
Download