Planering kapitel 1

advertisement
Värdera dina kunskaper.
Sätt kryss i rutan.
Planering kapitel 1: Aritmetik – om tal
Vecka
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
42
Moment
Naturliga tal,
Prioriteringsregler/Räkneordning
Primtal och delbarhet
Tal i decimalform
Multiplikation och division med tiondelar och
hundradelar
Negativa tal
Addition och subtraktion med negativa tal
Multiplikation och division med negativa tal
Hur stor andel?
Förlängning och förkortning
Addition och subtraktion av bråk
Multiplikation och division av bråk
35?
Vad menas med
Potenslagar
Grundpotensform
Enhetsbyten
Prefix
Talsystem med olika baser
Avrundning och värdesiffror
Överslagsräkning
Tillämpningar
Problemlösningsstrategi
Diagnos 1
Blandade övningar kapitel 1
Diagnos Blandade övningar
Prov kap 1 måndag
Uppgifter
Uppgifter
Uppgifter
1103-1111
1112-1115
1116
1119-1129
1130-1132
1133
1135-1141
1142-1147
1148
1151-1157
1158-1161
1162
1165-1170
1171-1175
1202-1210
1211-1214
1216-1222
1223-1226
1229-1232
1233-1239
1302-1310
1311-1312
1315-1322
1323-1324
1325-1326
1331-1341
1342-1344
1345
1348-1356
1360-1361
1403-1411
1357-1358
1362-1366
1412-1415
1367-1369
1416
1419-1423
1424-1430
1431-1432
1436-1441
1442-1446
1448-1460
1461-1463
1466-1469
1477-1481
1470-1473
1482-1484
1502-1508
1509-1513
1516-1525
1526-1530
1532-1545
1546-1548
1549-1550
1551-1553
1554-1557
1558-1560
1-18, 30-36, 44-45 19-28, 37-41, 44-45
1240-1241
1474
1485-1487
29, 42-43, 44-45
Kan jag!
Träna mera!
Download