Planering för bråk och procent

advertisement
År 8 Planering ”Bråk och procent”
vecka
2
innehåll
sidor
uppgifter
Läxa
Bråk-kapitel klart!
Grön kurs: (alt gör klart den blå
delen
Bråkform och blandad form
Förläng och förkorta bråk
Bråkform och decimalform
Bråkdel av det hela
Addition och subtraktion
Multiplikation och division av bråk
med heltal
Röd kurs
Addition och subtraktion med tal i
blandad form
Multiplikation med två bråk
3
3081-3087
3088-3095
3096-3103
3104-3110
3111-3125
3126-3131
112
3132-3138
113-115
3139-3157
117
118-120
121-122
123-124
125
3158-3163
3164-3182
3183-3197
3198-3210
3211-3219
Hur många procent
Procenttalet är känt
Procent med miniräknaren
Mer än 100 %
Diagnos 3:2
se
planeringen
v2
Grön kurs
Procent betyder hundradelar
Hur många procent?
Procenttalet är känt
100 % eller mer
Röd kurs
Hur mycket är det hela?
Mer om procent
Stambråk i Egypten
Kapiteldiagnos 3
Repetition
Prov
Se till att följa
din planering.
127
Se till att följa
din planering,
Välj nu grön eller röd del:
5
Bråk-kapitlet
klart:
Start procent!
Procent betyder hundradel
4
105
106
107
108
109-110
111
128
129-130
131
132
3220-3228
3229-3240
3241-3247
3248-3256
133
134
135
3257-3264
3265-3271
3272-3276
136
Repetition
inför prov.
Download