Dugga 2 – Geometri

advertisement
Namn:_________________________________
Aritmetik: tal och räkning – oförberett prov, ver 4
Nu ska du göra ett prov som liknar det där du fick använda boken. Denna gång får du dock
försöka klara provet utan att använda böcker eller andra hjälpmedel.
Lycka till!
Hur tiosystemet fungerar
Skriv med siffror talet ”sjuttontusen femtiotre”.
Räkna med decimaltal.
Gör om 13 mm till m.
1,25 + 0,8 =
Avrunda heltal och decimaltal
Avrunda 1565 till närmsta tiotal.
Algoritmer vid huvudräkning
Multiplikation med uppställning
Kort division
Ex: 625 ÷ 5 =
Överslagsräkning
Ex: Beräkna med överslagsräkning
a) 512+2090 =
Multiplikation och division med 10, 100, 1000
560

100
45.6*100
Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards