provmatematikfredagv2

advertisement
Prov matematik fredag v. 42
Du ska kunna:
Primtal
• definiera ett primtal som ett heltal som är större än 1 och som bara är delbart
med sig självt eller 1.
• dela upp tal i primfaktorer genom att tex rita ett faktorträd.
Räknemetoder i multiplikation och division
• multiplicera med tvåsiffriga tal i uppställning.
• behärska kort division, både vid decimaltal och när divisionen inte går jämt ut.
• avgöra decimaltalets placering vid multiplikation och division.
• förklara om produkten respektive kvoten blir större eller mindre än t ex talet 8
om det talet multipliceras respektive divideras med ett tal som är >
respektive < 1.
• överslagsräkning vid multiplikation och division.
• välja passande räknemetoder vid multiplikation och division.
Negativa tal
• läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
• storleks ordna tal där negativa tal ingår.
Om ni vill öva hemma kan ni repetera de uppgifter som vi gjort i kapitlet eller
göra uppgifter i multiplikation, division och negativa tal på
http://ovningar.nok.se/default.cshtml?pid=1
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards