Tal och räkning i åk 7

advertisement
Tal och räkning i åk 7

Förstå hur tiosystemet fungerar.
Exempelvis:
Skapa ett så stort tal som möjligt med siffrorna 3567.
Hur förändras talet 12 345 om trean ersätts med en åtta?

Kunna räkna med decimaltal.
Exempelvis:
Skriv fem hundradelar som ett decimaltal.
Gör om 13 mm till m.

Kunna avrunda heltal och decimaltal
Exempelvis:
Avrunda 795 till tiotal.
Avrunda 658,3235 till tusendelar.

Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal. Kunna
faktorisera tvåsiffriga tal.
Exempelvis:
Visa att 34 inte är ett primtal.
Är 37 ett primtal?
Vilka tal är 60 delbart med?
Faktorisera talet 36.

Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning
Exempelvis:
Vid talet 123,4+9,2 adderar du heltal och decimaler var för sig.
Vid talet 12.3-8.8 gör du om det till addition av 1,2+2,3.

Multiplikation och division med 10, 100, 1000
Exempelvis:
45.6*100
0,73/10

Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001
Exempelvis:
63,5*0,001
0,6/0,01

Multiplikation med uppställning
Exempelvis:
82,5*24

Kunna räkna med kort division
Exempelvis:
20,8/6,5

Överslagsräkning
Exempelvis:
Räcker två hundra kronor om du handlar dessa varor: ost 67,50, pasta 12,30, 6 l
mjölk á`8,65, cornbiffar 57,90?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards