Matematik arbetslag 7 ht -11

advertisement
Matematik åk 7 ht -14
Planering arbetsområde tal
Under åk 7 kommer vi att jobba mot följande mål:







förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
ordna tal i storleksordning
multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
avrunda tal
använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
räkna med de fyra räknesätten
prioriteringsreglerna
Arbetsgång:
v. 35 - 37 gemensamma övningar: heltal på tallinjen s. 8
tiosystemet s. 9
decimaltal på tallinjen s.10
decimaltal s. 12
multiplicera med 10, 100 och 1000 s.14
dividera med 10, 100 och 1000 s.15
avrunda heltal s.16
avrunda decimaltal s.17
de fyra räknesätten s.18
prioriteringsregler s.20
Diagnos
v. 38 - 40 Jobbar mot målen efter individuella planeringar.
v. 41 Prov
Detta kommer att bedömas:
Din förmåga att
 muntligt och skriftligt förklara hur du tänkt
 använda ett matematiskt språk
 analysera, förstå och lösa matematiska problem
Hur du visar vad du lärt:
I ditt mattearbete redovisar du dina skriftliga lösningar där det framgår hur du
har tänkt. I samarbete med dina klasskamrater för du egna, samt lyssnar och
följer andras resonemang och slutsatser.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards