Tal och räkning i åk 7

advertisement
Tal och räkning i åk 7

Förstå hur tiosystemet fungerar.
Exempelvis:
Skapa ett så stort tal som möjligt med siffrorna 3567.
Hur förändras talet 12 345 om trean ersätts med en åtta?

Kunna räkna med decimaltal.
Exempelvis:
Skriv fem hundradelar som ett decimaltal.
Gör om 13 mm till m.

Kunna avrunda heltal och decimaltal
Exempelvis:
Avrunda 795 till tiotal.
Avrunda 658,3235 till tusendelar.

Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal. Kunna
faktorisera tvåsiffriga tal.
Exempelvis:
Visa att 34 inte är ett primtal.
Är 37 ett primtal?
Vilka tal är 60 delbart med?
Faktorisera talet 36.

Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning
Exempelvis:
Vid talet 123,4+9,2 adderar du heltal och decimaler var för sig.
Vid talet 12.3-8.8 gör du om det till addition av 1,2+2,3.

Multiplikation och division med 10, 100, 1000
Exempelvis:
45.6*100
0,73/10

Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001
Exempelvis:
63,5*0,001
0,6/0,01

Multiplikation med uppställning
Exempelvis:
82,5*24

Kunna räkna med kort division
Exempelvis:
20,8/6,5

Överslagsräkning
Exempelvis:
Räcker två hundra kronor om du handlar dessa varor: ost 67,50, pasta 12,30, 6 l
mjölk á`8,65, cornbiffar 57,90?

Kunna omvandla stora tal till tiopotensform och grundpotensform och tvärtom.
Exempelvis:
Skriv 75 000 i grundpotensform.
Skriv 109 som vanligt tal.

Förstå vad som menas med potensform.
Exempelvis:
Skriv på vanligt sätt 34.
Beräkna 24 + 32

Kunna utföra addition, subtraktion med negativa tal.
Exempelvis:
Beräkna a) 4+ (-3)
b) 6 – 8
c) –7 +1
Download