Matteplanering åk 9 Ht- 06 (Z

advertisement
Matteplanering åk 9 Ht- 08
(Z- röd)
v. 35- 36
Ekvationer
Prov v.36
v. 37- 40
Negativa tal, potenser, procent, sannolikhet
Prov v. 40
v. 41- 43
Utryck och ekvationer, diagram
v. 44
Lov
v. 45- 46
Utryck och ekvationer, diagram
Prov v. 46
v. 47- 50
Kvadratrötter Pytagoras satser, Geometri, Likformighet
Prov v. 50
Matteplanering Z- röd
v. 37
v. 38
v.39
v. 40
s 10- 23
s 24- 37
s 38- 50
s 56- 60 Diagnos
v. 41
v. 42
v. 43
v. 45
v. 46
s 63-74
s 75- 85
s 86- 89
s 90- 98, (s 98-99 eller 100)
Diagnos
v. 47
v. 48
v. 49
v. 50
103-112
113- 124
125- 132
133- 145, (s 146-147 eller 148-150)
v. 2
v. 3
v. 4
v. 5
153- 161
162- 173
174- 183
184- 189, (s 190-191 eller 192)
v. 6
v. 7
v. 8
v. 10
v. 11
195- 204
205- 214
215- 223
224- 232
233- 239
v. 12
v. 13
v. 15
v. 16
243- 252
253- 261
262- 272
273- 284
Download