Matematik 1c HT 2015
Kapitel
Timmar (ca)
Veckor
Taluppfattning och aritmetik
16
34 - 36
Algebra och ekvationer
15
37, 38
Geometri (Trigonometri först)
19
39 - 42
Samband och förändringar
22
42, 43, 45, 46
Sannolikhet och statistik
10
46, 47
Vektorer (Geometrikapitel)
6
48
Repetition
6
49,50
Resurstid (Fy1 alt Ma2c)
Prov:
2/10
10/11
8/12
51,2
Kapitelprov
Kapitelprov
Nationellt prov
Kursplanen för matematik 1c:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat?tos=gy&subjectCode=MAT&lang=sv&courseCode=MATMAT01c#anchor_MATM
AT01c
Filmade lektioner:
Kapitel 1
Kapitel 4
negativa tal
implikation_ekvivalens
primtal_
delbarhet
forlangning_forkortning_brak
bråkräkning
binära tal
tiopotenser
prefix
avrundning
räknelagar
procent, promille och ppm
förändringsfaktor
index
ränta på ränta
funktionsbegreppet
potensfunktion och exponentialfunktion
linjäraproportionaliteter
grafisk lösning av ekvationer
Kapitel 2
Kapitel 5
Mönster och uttryck
faktorisering
ekvationer
ekvationer med nämnare
potensekvationer
lösa ut ur formler
problemlösning med ekvationer
olikheter
Slumpförsök
Experimentella sannolikheter
Slumpförsök §med två föremål
Oberoende i flera steg
Beroende i flera steg
Olika diagram
Vilseledande statistik
Medelvärde, median & typvärde
Kapitel 3
Repetition
definition, sats och bevis
triangelvinklar
bevis med vinklar
pythagoras
bestämma vinklar
vektorer intro
vektorer2
vektorer i koordinatsystem
likformighet
Ma 1c på 28 minuter