Ekvationer - Wikiskola

advertisement
Ekvationer
Det är inte så svårt?
Kan du lösa ekvationen 4x-16=2 ?
• X=4,5
Vi tänkte något gånger 4 ska bli 18. För 18
minus 16 blir 2.
Förklara med ord hur du löser
ekvationer
• Det man tar bort på ena sidan, måste man ta
bort på andra sidan.
Vad står x för?
• En variabel, ett tal som kan vara vad som
helst.
Vad har likhetstecknet för
funktion?
• Att det ska vara lika stort på båda sidor.
Förklara vad prioriteringsregeln är?
• Det är i vilken ordning man räknar ut talet.
Tex. att man räknar tal inom parentes först,
och sedan gånger och delat, och sist plus
och minus.
Hur räknar man med parenteser?
• Man prioriterar dem först i ett tal.
Hitta på en egen ekvation
• 5x-2a-(4x+2a)= x-4a
200-7.X=60
Vilken situation i verkliga livet kan ge upphov
till denna ekvation?
• Om man tillexempel ska handla strumpor
och har 200 kronor. Man ska köpa 7 par och
de kostar x kronor st. Tillsammans blev det
60 kr över. Vad kostar ett par strumpor?
Download