Marias utmaning (vecka 41)
1. Du ska ringa in det svar som du tror stämmer.
3+5∙3=
18
24
Motivera ditt svar:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Vad blir summan av alla jämna tall mellan 0-100? Visa ditt
tillvägagångsätt på ett separat papper.
3. A) När man löser ekvationer vill man i sitt svar ha ett ensamt x på ena
sidan av likhetstecknet. Då får vi t.ex. reda på att x = 4. Kom ihåg att
likhetstecknet visar att något har samma värde.
Vi börjar med följande ekvation:
x + 5 = 12
Vi vill ha bort femman från vänstra ledet. Subtrahera med 5 på båda
sidorna.
x + 5 - 5 = 12 - 5
x =7
B) Lös ekvationen: 17 + x = 24
C) Lös ekvationen: 15 = x – 6
D) Lös ekvationen: 9 + 3 = 7 + x