Problemlösning med ekvationer

advertisement
Problemlösning med ekvationer
1. Vad är x? Skriv ner det eller de okända tal som du har. Vad är x i din
lösning?
2. Teckna ekvationen. Vad vet du om problemet? Ställ upp en ekvation.
Kontrollera att texten i uppgiften och ekvationen följer varandra.
3. Lös ekvationen.
4. Kontrollera och tolka svaren. Vad frågar uppgiften efter? Kolla att svaren
stämmer genom att sätta in dem i ekvationen.
_____________________________________________________
Lös följande uppgifter genom att följa de fyra stegen:
a) Ronja tänker på ett tal. Hon multiplicerar med 3 och lägger till 4. Hon får
då talet 22. Vilket tal tänkte hon på? b) Rebecka får 20 % rabatt på en skiva. Rabatten blir 36 kr. Vad kostar
skivan utan rabatt? c) En liten hamburgare kostar 12 kr mer än en grillkorv. Benjamin handlar åt
sig och sina kompisar. Han köper tre grillkorvar och två hamburgare.
Han betalar 94 kr. Vad kostar en hamburgare? d) En triangel kan beskrivas på följande sätt: En vinkel är dubbelt så stor
som den andra och den tredje vinkeln är 18 ĚŠ. Beräkna triangelns vinklar. Har alla i gruppen förstått? Nedan följer ett par lite svårare uppgifter om ni
känner er peppade. Annars börjar ni räkna i boken på s. 167-168.
e) Summan av tre på varandra följande tal är 57. Vilka är talen? f) En färsk gurka innehåller 90% vatten. Den får ligga framme och torka och
efter en tid innehåller den 80 % vatten. Hur mycket väger den nu om
den från början väger 300 gram? ”Gurkköttet” väger detsamma hela
tiden. 
Download