MAB 1 Uttryck och ekvationer 1.10.2012 Svara på HÖGST 5 av

advertisement
MAB 1
Uttryck och ekvationer
1.10.2012
Svara på HÖGST 5 av följande 6 uppgifter. Alla uppgifter är värda 6 poäng.
1.a)
Skriv som vanligt tal: −6,5 · 103
b)
Skriv i grundpotensform: 0,000066
c)
Beräkna: 1 −
d)
Förenkla polynomet: −10π‘₯ + 3π‘₯ + 1 − 5π‘₯ + 𝑦
e)
Hur mycket är 30% av 50 ?
f)
Lös ekvationen: 3π‘₯ − 1 = 5
2.a) Förenkla polynomet:
b) Lös ekvationen:
c) Lös ekvationen:
1
2
1
2
2
3
4(2π‘₯ − 3) − 6(π‘₯ − 2)
π‘₯2 − 3 = 5
π‘₯ 2 − 3π‘₯ = 0
3.a) Henrik har 17 liter färg. Hur stor area kan han måla om 3 liter räcker till 18 m² och ytan
måste målas två gånger för att färgen ska täcka?
2p
b) Fia har tre gånger så mycket pengar som Sara-Maria. Annika har hälften av Fias summa.
Tillsammans har de 33€. Hur mycket har var och en? Lös med ekvation.
4p
4. a) På en tandkrämstub står det ”Nu 33% mera”. Tuben innehåller 100 ml. Vilken mängd
tandkräm innehåller den gamla tuben?
2p
b) Lös ekvationen: 12π‘₯ 2 − 7π‘₯ = −1
4p
5. En funktion lyder f (π‘₯) = 3π‘₯ 2 + 4π‘₯ + 1
a) Bestäm funktionsvärdena för 𝑓(−1) och 𝑓(0).
b) Bestäm funktionens nollställe.
c) Rita grafen till funktionen.
2
x
6. a) Lös ekvationen  ο€­ 12 οƒΆοƒ· = 121
 13
οƒΈ
b) Ett tal är 20 % större än a och 20 % mindre än a + 5. Bestäm talet a.
Download